Miyokard perfüzyon sintigrafisi

İsimli konu WH 'Kalp Sağlığı' kategorisinde, S'onsuzLuk üyesi tarafından 11 Kasım 2010 tarihinde yazılmıştır. Miyokard perfüzyon sintigrafisi hakkında bilgi ve tartışmalar.

 1. Kalp kasınızın durumu hakkında bilgi veriyor
  Nedir?

  Kalp kası, koroner damarlar denilen özel damarlar aracılığıyla besleniyor. Eğer koroner damarlarda ciddi daralmalar olur ve bu da kalp kan akımını azaltırsa veya damar tamamen tıkanırsa (koroner arter hastalığı) kalp yeterli oksijeni alamıyor. Bazen kalp şikayetleri çok silik kalabiliyor veya hastanın hiçbir yakınması olmayabiliyor. Miyokardial sintigrafik inceleme; görüntülerden birincisi stres altında (örneğin egzersiz yaparken), diğeri ise istirahat durumunda olmak üzere iki ayrı durumda kalbin kanlanması hakkında bilgi verebilen bir incelemedir.

  Hangi durumlarda uygulanıyor?

  Miyokard perfüzyon sintigrafisi, genellikle kalp kasının kanlanmasında bir sorun olup olmadığını araştırmak üzere yapılıyor.

  Nasıl uygulanıyor?

  Bu işlem sırasında incelemeyi yapabilmek için az bir miktar kalp hücrelerinde tutunma özelliği olan radyoaktif
  madde, kol toplardamarından hastaya veriliyor. Ardından göğsün etrafında dönen bir araç (gama kamera) ile
  kalbin görüntüleri alınıyor. Bu görüntüler stres ve istirahat sırasında kalp damarları aracılığıyla kalp hücrelerine yayılıyor ve kalp kan akımını kıyaslama imkanı veriyor. İstirahat çalışması genellikle stres çalışması ile aynı
  günde yapılıyor. En sık kullanılan izotoplar, talyum 201 ve teknisyuma bağlanan sestamibi ve tetrofosmin gibi ajanlardır.

  Avantajları

  Miyokardial sintigrafi ile ciddi koroner arter hastalığı tanısı konulurken, testing belli bir tanı hassasiyeti oluyor.
  Ciddi damar hastalığını tanıma konusunda tanısal duyarlılığı ve özgüllüğü (spesifitesi) %90 düzeylerindedir.
  Tanısal değeri Treadmill EKG testinden fazla olduğundan damar darlığının bölgesel yerini belirleyebilme
  konusunda da daha iyi bilgi sağlıyor. Ayrıca test sırasında elde edilen bilgiler hastanın mortalite (ölüm)
  riski, kalp fonksiyonları ve ileri kalp yetersizliği hakkında da bilgi sağlıyor, elde edilen bilgiler hekimin tedavi
  stratejisi konusunda önemli bilgiler içeriyor.

  Dezavantajları

  Bu işlem öncesinde bazı hazırlıkların yapılmasını ve hastanın kullandığı bazı ilaçların önceden bırakılmasını gerektiriyor.
  11 Kasım 2010
  #1
 2. Miyokard perfüzyon sintigrafisi Cevapları

soru sor

Miyokard perfüzyon sintigrafisi