müzik dosyaların bütünüün çalın

İsimli konu WH 'Web Tasarım ve Hazır Kodlar' kategorisinde, shempatiq üyesi tarafından 8 Ağustos 2006 tarihinde yazılmıştır. müzik dosyaların bütünüün çalın hakkında bilgi ve tartışmalar.

 1. project componentten microsoft common dialog control ü ekleyin
  4 command 1 tanede text kutusu ekleyin

  olduğu gibi forma yapıştırn

  Private Declare Function mciSendString Lib "winmm.dll" Alias "mciSendStringA" (ByVal lpstrCommand As String, ByVal lpstrReturnString As String, ByVal uReturnLength As Long, ByVal hwndCallback As Long) As Long

  Private Declare Function mciGetErrorString Lib "winmm.dll" Alias "mciGetErrorStringA" (ByVal dwError As Long, ByVal lpstrBuffer As String, ByVal uLength As Long) As Long

  Private Sub Command1_Click()
  Dim Hata As Long
  Dim HataMesaji As String * 128
  'Mesajı gönderiyoruz
  Hata = mciSendString("open " & Chr$(34) & Text1.Text & Chr$(34) & " alias YeniSes", 0, 0, 0)
  'Hata Mesajını Alıyoruz
  mciGetErrorString Hata, HataMesaji, 128
  MsgBox HataMesaji
  End Sub


  Private Sub Command2_Click()
  mciSendString "play YeniSes", 0, 0, 0
  End Sub

  Private Sub Command3_Click()
  mciSendString "close Yenises", 0, 0, 0
  End Sub  Private Sub Command4_Click()
  On Error GoTo error

  With CommonDialog1

  .CancelError = True

  .DialogTitle = "Ses Dosyası aç_-_-_-_-Sunasoft Yazılım Bilgisayar-_-_-_-_"
  .Filter = "Şarkı Dosyaları (*.mp3) |*.mp3; |Ses Dosyaları (*.wav) |*.wav; |Midi Dosyaları (*.mid) |*.mid"
  .InitDir = "c:\"
  .ShowOpen


  If Len(.FileName) = 0 Then Exit Sub

  Text1.Text = .FileName
  cmdPlay.SetFocus
  End With

  error:
  End Sub

  Private Sub Form_Load()

  '''Buraları bilmesenizde olur ben sadece nasıl çalıştığını görün diya yaptım

  Left = (Screen.Width - Width) \ 2
  Top = (Screen.Height - Height) \ 2

  Command1.Caption = "Yükle"
  Command2.Caption = "Çal"
  Command3.Caption = "Dur"
  Command4.Caption = "Gözat"


  Form1.Height = 4920
  Form1.Width = 8820

  Command1.Top = 720
  Command1.Left = 480

  Command2.Top = 1320
  Command2.Left = 480

  Command3.Top = 1920
  Command3.Left = 480

  Command4.Top = 2400
  Command4.Left = 6600

  Text1.Top = 2520
  Text1.Left = 480

  Text1.Height = 285
  Text1.Width = 6015

  End Sub
  8 Ağustos 2006
  #1
 2. müzik dosyaların bütünüün çalın Cevapları

 3. iide bunun web tasarımı ıle ne alakası war bu vbasic kodları
  9 Ağustos 2006
  #2
soru sor

müzik dosyaların bütünüün çalın