neden salavat çekmeliyiz

İsimli konu WH 'İslam ve Din Kültürü' kategorisinde, ¦Żακκυм¦ üyesi tarafından 15 Ağustos 2011 tarihinde yazılmıştır. neden salavat çekmeliyiz hakkında bilgi ve tartışmalar.

 1. neden salavat çekmeliyiz
  El Ahzab Sûresi 56. ayet-i kerimede Allah-ü Teâlâ buyurmaktadır ki; "Gerçekten Allah ve melekleri Peygambere salât ederler, O' nu överler. Ey iman edenler! Siz de O'nu övün ve O'na salât ve selam edin, O' na gönülden teslim olun."  Allah-ü Teâlâ kusurlarımızı mağfiret etsin,
  Bismillâhirrahmânirrahîm Elhamdülillâhi Rabbil Âlemîn, Vessalâtü vesselâmü alâ seyyidinâ Muhammedin


  ve âlihi ve sahbihi ecmaîn.


  Rasûlullah Efendimiz’e salât ü selâm getirmeye bizi teşvik eden sebepler şunlardır:


  1. Yüce Rabbimiz’in bize “O’na siz de salât ü selâm getirin”(5) buyruğudur. Bundan dolayı hem namazlarımızda hem mübarek adının anıldığını her duyuşumuzda, hem de sevgi ve saygımızı arz etmek istediğimizde kendisine salât ve selâm getiririz.  2. Allah’ü Teâlâ’nın Peygamber Efendimize salavat getirdiğinden, rahmetiyle, rızâ ve hoşnutluğu ile yücelttiğinden dolayı salât ve selâm getiririz.  3. Bütün meleklerin O’na dua ve istiğfar ederek saygılarını sunmaları, yani O’na salavat getirmelerinden dolayı salât ve selâm getiririz.  4. Ayrıca bizi karanlıktan aydınlığa çıkarmasına, bize kurtuluş yolunu göstermesine karşı minnet ve şükranımızı arz etmek için bu görevi daha büyük bir arzu ve iştiyakla yerine getirmemiz gerektiğinden salât ve selâm getiririz.
  Efendimiz’e salât ü selâm getirirken Cenâb-ı Hakk’a şöyle dua etmiş oluyoruz:
  “Yâ Rabbi! Rasûl-i Ekrem’in nâmını, şânını hem dünya hem de âhirette yüce kıl. O’nun getirdiği İslâm Dini’ni bütün cihana yay ve bu dini dünya durdukça yaşat. O’na âhirette ümmetine şefaat etme hakkı ver ve kendisine sayısız sevap ihsan eyle!”

  Salât bize Yüce Rabbimiz tarafından emredilmiştir. Âyet-i Kerime’de Cenâb-ı Hak (c.c.): “Allah ve melekleri, Peygamber’e çok salevât getirirler. Ey mü’minler! Siz de ona çokça salâvat getirin ve tam bir teslimiyetle selâm verin.”(6)


  Allah Teâlâ bu âyet-i kerîmede, kendisinin ve meleklerin Rasûl-i Ekrem’e salevât getirdiklerini hatırlattıktan sonra, kullarına hitaben, O’na, bizim gibi siz de salât ü selâm getirin, saygıların en yücesiyle O’nu yâd edin, buyurmaktadır.
  Hem Allah’ın hem de meleklerin Rasûlullah Efendimiz’e salevât getirmeleri, O’nun Allah katındaki değerini ortaya koymaktadır. Allah’ın, Peygamber Efendimize salevât getirmesi, O’na merhamet etmesi, rahmetin artması,(7) şan ve şerefini yüceltmesidir. Meleklerin Rasûlullah’a salevât getirmesi de, aynı şekilde O’nun yüceliğini izhâr etmek, kadir ve kıymetini anıp, yüce mertebelere erişmesi için Allah’a niyazda bulunmaları demektir. Ümmetin salâtı da, O’na ittiba ve şefaatini talep etmeleridir.(8)


  Yüce Allah'ın ve meleklerin salât ü selâmından sonra mü'minlerin Peygamberimize yönelik salât ü selâmlarını kendi salât ü selâmı ile yan yana getirerek yüce Allah mü'minleri şereflendirmek, onları bu yoldan yüce, ezeli ve onur verici ufuklara yükseltmek istemiştir.
  15 Ağustos 2011
  #1
 2. neden salavat çekmeliyiz Cevapları

soru sor

neden salavat çekmeliyiz