Ondalık kesirlerle ilgili çözümlü problemler

İsimli konu WH 'Soru Cevap' kategorisinde, Misafir üyesi tarafından 3 Mart 2012 tarihinde yazılmıştır. Ondalık kesirlerle ilgili çözümlü problemler hakkında bilgi ve tartışmalar.

 1. 4. Sınıf ondalık kesirlerle ilgili çözümlü problemler
  3 Mart 2012
  #1
 2. Ondalık kesirlerle ilgili çözümlü problemler Cevapları

 3. Örnek:
  0,36 sayısı m/n rasyonel kesrine eşitse, m-n farkı kaçtır?
  Çözüm:
  0,36 = (36-3)/9 = 33/9 = 11/3
  m/n = 11/3 olduğundan, m=11 ve n=3 olur. Dolayısıyla, m-n=11-3=8 bulunur.  Örnek:
  4,33333………
  x=4,3333……. diyoruz.
  Eşitliğin her iki tarafını sadece 1 sayı devrettiği için 10 ile çarpıyoruz.
  10x=43,3333…….
  Alt alta çıkarıyoruz.
  10x=43,3333….
  x= 4,3333….

  9x=39
  x=39/9 oda x=13/3 çıkar.

  Örnek:
  0,4949………
  x=0,4949……. diyoruz.
  Eşitliğin her iki tarafını 2 sayı devrettiği için 100 ile çarpıyoruz.
  100x=49,4949…….
  Alt alta çıkarıyoruz.
  100x=49,4949….
  x= 0,4949….

  99x=49
  x=49/99 çıkar.

  [​IMG]
  3 Mart 2012
  #2
 4. Bende Test Olarak Buldum ;)

  4.Sınıf Matematik Ondalık Kesirler


  [HR][/HR] 1. 32,456 ondalık kesrinde 3 ile 4 rakamlarının basamak değerleri farkı kaçtır?
  A)2,6
  B)29,6
  C)36
  D)30,4
  2. Aşağıdakilerden hangisi basit kesir değildir?
  A)1/2
  B)3/5
  C)4/4
  D)7/8
  3. 1/5 kesrinin 4 ile genişletilmişi aşağıdakilerden hangisidir?
  A)1/20
  B)4/5
  C)4 tam 1/4
  D)4/20
  4. 2/5 i 16 öğrenci olan bir sınıfın tamamının yarısı kaç öğrencidir?
  A)40
  B)20
  C)30
  D)35
  5. Bir manav elinde bulunan 120 kg patatesin 3/10 unu 1.gün, kalanın 3/4'ünü de 2. gün satıyor. Geriye kaç kg patates kalmıştır?
  A)36kg
  B)90kg
  C)21kg
  D)84kg
  6. ''0,01'' ondalık kesri aşağıdakilerden hangisine eşittir?
  A)100/100
  B)1/1000
  C)10/100
  D)1/100
  7. 3, 5, 7 rakamlarını birer kez kullanarak oluşturacağımız en büyük 3 basamaklı ondalık kesir hangisidir?
  A)753,0
  B)7,53
  C)75,3
  D)73,5
  8. 7,23 – 7,33 – 6,99 ondalık kesirlerin büyükten küçüğe doğru sıralanışı hangi şıkta doğru verilmiştir?
  A)7,23 – 7,33 – 6,99
  B)7,33 – 7,23 – 6,99
  C)7,33 – 6,99 – 7,23
  D)6,99 – 7,23 – 7,33
  9. 12,356 sayısının okunuşu aşağıdakilerden hangisidir?
  A)oniki tam onda üçyüz elli altı
  B)oniki tam binde otuz beş
  C)oniki tam binde üç yüz elli altı
  D)oniki tam binde üç yüz
  10. 39,167 sayısındaki 7 rakamı hangi basamaktadır?
  A)onda birler
  B)yüzde birler
  C)binde birler
  D)yüzler
  11. Okunuşu 'bir tam yüzde beş' olan ondalık kesrin yazılışı nasıldır?
  A)1,5
  B)1,05
  C)1,005
  D)1,50
  12. Aşağıdaki ondalık kesir karşılaştırmalarından hangisi doğrudur?
  A)0,68 = 6,8
  B)7,3 < 7,03
  C)7,3 = 7,30
  D)8,9 > 9,8
  13. Aşağıdaki ondalık kesirlerden en küçüğü hangisidir?
  A)2,055
  B)2,005
  C)2,5
  D)2,05
  14. Aşağıdakilerden hangisi diğerlerinden farklıdır?
  A)3/6
  B)5/10
  C)50/100
  D)1/3
  15. Aşağıdaki ondalık kesirlerden hangisi 7,1 ondalık kesri ile 7,05 ondalık kesrinin arasındadır?
  A)7,07
  B)7,12
  C)7,2
  D)7,4
  16. 27/100 kesri, ondalık kesir olarak yazılırken birbirinden farklı kaç rakam kullanılır?
  A)3
  B)4
  C)5
  D)6
  17. 45/100 kesrinin ondalık gösterimi aşağıdakilerden hangisidir?
  A)45
  B)4,5
  C)4,05
  D)0,45
  18. 5,4 ekmeğimiz vardı, öğle yemeğinde 2,6’sını yedik ne kadar ekmeğimiz kaldı?
  A)2,6
  B)2,8
  C)3,2
  D)3,8
  19. 25,187 ondalık kesrinin yüzde birler basamağındaki rakamın basamak değeri kaçtır?
  A)80
  B)8
  C)0,8
  D)0,08
  20. 1/8 kesrinin ondalık kesir ile ifadesi hangisidir?
  A)0,25
  B)0,125
  C)0,025
  D)0,005
  21. Bir metrenin 3/5'ü ,1/4'inden kaç cm uzundur?
  A)35
  B)30
  C)25
  D)20
  22. Aşağıdaki ondalık kesirlerden en büyüğü hangisidir?
  A)0,3
  B)0,25
  C)0,07
  D)0,1
  23. 100’ün 2,5’i kaç eder?
  A)20
  B)30
  C)40
  D)50
  24. 3,65 > 3,A60 sıralamısında A yerine aşağıdaki rakamlardan hangisi gelebilir?
  A)5
  B)6
  C)7
  D)8
  25. 5,5 düzine kalem kaç tane kalem eder?
  A)72
  B)70
  C)68
  D)66
  26. 105,015 ondalık kesrinin okunuşu aşağıdakilerden hangisidir?
  A)yüz beş tam onda on beş
  B)on beş tam binde on beş
  C)yüz beş tam yüzde onbeş
  D)yüz beş tam binde on beş
  27. 2 saatin 0,4' ü kaç dakikadır?
  A)24
  B)36
  C)48
  D)54
  28. Aşağıdakilerden hangisi 7/3 kesrine denktir?
  A)1 tam 1/3
  B)2 tam 1/3
  C)2 tam 2/3
  D)2 tam 3/3
  29. 0,5 ondalık kesrine en yakın ondalık kesir aşağıdakilerden hangisidir?
  A)0,005
  B)0,49
  C)0,42
  D)0,6
  30. 1/5 kesrinin virgül kullanılarak yazılışı aşağıdakilerden hangisidir?
  A)0,5
  B)1,5
  C)0,2
  D)0,25
  31. Aşağıdakilerden hangisi ondalık kesirdir?
  A)3/4
  B)3/6
  C)3/8
  D)3/10
  32. 426,35 - 285,927 = ............. çıkarma işleminin sonucu kaçtır?
  A)140,423
  B)14,423
  C)140,432
  D)104,432
  33. 412,01 ondalık kesirinin okunuşu hangi seçenekte doğru olarak verilmiştir?
  A)dört yüz on iki
  B)dört yüz on iki sıfır bir
  C)dört yüz on iki tam yüzde bir
  D)Dört yüz on iki tam onda bir
  34. Okulumuz kış için 75 ton kömür aldı. Ocak ayına kadar 42,765 tonunu yaktık. Kaç ton kömürümüz kaldı? A)35,235
  B)32,235
  C)32,335
  D)33,235
  35. Asya,bu sabah 1000 ml, akşam 1330 ml su içti. Asya bugün kaç litre su içmiştir?
  A)2300 L
  B)2330 L
  C)2 mL 330 L
  D)2 L 330 mL
  36. Aşağıdaki kesirler büyüklük, küçüklük sırasına konulmuşlar. Yanlış olan hangisidir?
  A)4,617 > 4,616
  B)6,74 < 6,99
  C)285,6 > 27,967
  D)5,381 > 5,382


  CEVAP ANAHTARI
  [HR][/HR] 1) CevapB
  2) CevapC
  3)
  CevapD
  4)
  CevapB
  5) CevapC
  6)
  CevapD
  7)
  CevapC
  8)
  CevapB
  9) CevapC
  10)
  CevapC
  11)
  CevapB
  12)
  CevapC
  13) CevapB
  14)
  CevapD
  15)
  CevapA
  16)
  CevapA
  17) CevapD
  18) CevapB
  19)
  CevapD
  20)
  CevapB
  21) CevapA
  22)
  CevapA
  23) CevapC
  24)
  CevapA
  25) CevapD
  26)
  CevapD
  27) CevapC
  28)
  CevapB
  29) CevapB
  30)
  CevapC
  31)
  CevapD
  32)
  CevapA
  33) CevapC
  34)
  CevapB
  35)
  CevapD
  36)
  CevapD

  Alıntıdır...
  3 Mart 2012
  #3
 5. ben ağladım soru bulmadım varya 150 tane soru yazcam daha
  16 Mayıs 2013
  #4
 6. benim işime hiç yaramadı ya
  1 Nisan 2014
  #5
soru sor

Ondalık kesirlerle ilgili çözümlü problemler