paragraf sorularını çözme teknikleri

İsimli konu WH 'Soru Cevap' kategorisinde, nida9090 üyesi tarafından 14 Aralık 2010 tarihinde yazılmıştır. paragraf sorularını çözme teknikleri hakkında bilgi ve tartışmalar.

 1. arkadaşlar ben paragraf testlerinde bir türlü istediğim netleri yapamıyorum ...
  paragraf sorunlarında netlerimi yükseltmek için ne yapabilirim????
  14 Aralık 2010
  #1
 2. paragraf sorularını çözme teknikleri Cevapları

 3. (uzunca araştıp buldum ve bi kaç farklı yerden buldum o yüzden biraz dağınık oldu ama sonuna kadar oku birbirinden farklı bilgiler :)
  Ana Düşünce: Yazılı ve ya sözlü anlatımın bize aktarmak istediği düşüncesine denir. Ana düşünce paragraftaki diğer düşünceleri denetleyen ve kendine bağlayan düşüncedir. Bu nedenle yargı kapsamı bakımından paragrafın tümünü karşılar.
  Pratik Yol ! Ana düşünceyi bulmak için paragrafa “Bu konuda yazarın düşüncesi nedir?” sorusunu sormak gerekir.
  Yardımcı Düşünceler: Ana düşünceyi güçlendirmek amacıyla paragrafta yer alan diğer düşüncelerdir. Bu nedenle yargı kapsamı bakımından paragrafın ancak bir kısmını karşılayabilirler.
  Ana Düşünce Cümlesinin Özellikleri:
  1) İlk cümleye, şimdi yazar niye böyle düşündüğünü açıklayacak değerlendirmesiyle bakabiliyorsak o cümle ana düşünce cümlesidir.
  Sanatın dili, evrenseldir. (Ana düşünce)
  2) Bağlaçlardan sonra gelen cümlelere dikkat edilmelidir. Çünkü bağlaçlar genelde ana düşünceye geçildiğini uyarırlar.

  Giriş Cümlesi
  1) Paragraf tamamlama düzeyinde olursa: anlatımı yapılan konu bulunur ve bunun birinci cümle ile olan kavramsal geçişlere dikkat edilir.
  İnsanlar programlı çalışmalıdır.
  2) Seçenek düzeyinde olursa: içinde bağlaçların ve bu görevli işaret zamirlerinin ve işaret sıfatlarının bulunmadığı cümle seçilir.

  Örneğin;
  Hangisi bir yazının giriş cümlesi olmaya uygundur.
  a) Romancı, bu konulara daha çok eğilmelidir.
  b) Şair, bunları hayattan alır bize anlatır.
  c) Her gün bir dergi okumanın da kültürümüze katkısı olacaktır.
  d) Sanatın insanı geliştiren bir yanı vardır.
  Burada doğru cevap “d” seçeneğidir. İçinde bağlaç ve bu görevli işaret zamiri ve ya işaret sıfatı bulunmamaktadır. Giriş cümlesi olmaya uygundur.

  3) Bu parça (paragraf) hangi sorunun yanıtı olarak yazılmış olabilir diyen sorularda cevap giriş cümlesidir. Çünkü sorulan soru paragrafın konu cümlesini oluşturur. Bu yüzden birinci cümleye özellikle dikkat edilmelidir.
  4) Hangisi parça ikiye bölünürse ikinci paragrafın giriş cümlesi olur diye sorular olabilir. Bu sorularda cümleler numaralanmıştır. Birinci cümlenin konusu ve bakış açısı belirlenerek diğer cümlelerin olup olmadığına dikkat edilmelidir.
  5) Numaralanmış cümlelerden hangisi paragrafta yer almamalıdır diyen sorularda da aynı yöntemi uygulamalıyız.
  6) Konu başlığını bulmak: Konu başlığı sorulan sorularda aynı düşüncenin ve ya konu cümlesinin temel kavramlarını bir araya getirdiğimizde konu başlığını buluruz.
  Örneğin;
  Romancının görevi halkı aydınlatmak olmalıdır.
  Bu cümleyle başlayan bir parçanın başlığı “Romancının Görevi” olabilir.

  ANLATIM ŞEKİLLERİ
  1) Betimleme (tasvir etme); izlenim uyandırma.
  2) Öyküleme (hikaye); olayların içinde yaşatmak.
  3) Açıklama; bilgilendirme.
  4) Tartışma; düşünceyi geliştirme.

  DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI
  1) Tanık gösterme; uzman kişilerin sözlerini kullanma.
  2) Kanıtlama; sayılar kullanma,
  3) Örnekleme; konu hakkında örnekler verme.
  4) Karşılaştırma; birden çok yargının özelliklerini karşılaştırma.
  5) Tanımlama; yargının tanımını yapma

  Paragrafın Başlığı:
  Bir paragrafın başlığı konu ve ana düşünceyle doğrudan ilgilidir. Başlık,konu ve ana düşüncenin bir çeşit özetidir.Başlık paragrafın tamamını kapsar.
  Paragrafın başlığını bulurken paragraf okunduktan sonra ilk ve son cümle tekrar okunmalıdır.Bu cümleler genellikle konuyu ve ana düşünceyi verir.Başlık ana düşünceyle özellikle de konuyla ilgilidir.

  Paragraf sorularının çözümünde yararlı olabilecek birkaç hususu bilmek gerekir:

  1.Önce soru okunur.
  2.Daha sonra parça (metin) okunur.
  3.Parça okunurken, önemli yerlerin altı çizilir. (Önemli yer, sorunun cevabı olabilecek olan yerdir)
  4.Cevap bulunurken, yazıda anlatılanlar dikkate alınmalıdır. Kendi görüş ve düşüncelerimize göre hareket edilmemelidir.
  5.Doğru seçenek bulunurken yanlış seçenekler elenmelidir.


  Paragraf Sorularını Çözerken Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar
  Anlatımla İlgili Terimler

  1.Açıklık: Birbirleriyle çelişki ya da okuyanı anlam konusunda ikileme düşüren düşünceler olmaması; bir başka deyişle cümlelerin farklı yorumlara ve anlaşılmalara meydan vermeyecek biçimde kurulmasıdır.

  2.Akıcılık: Okuyanı sıkmayan, sürükleyici anlatım demektir. Akıcı bir anlatımın özellikleri şunlardır:

  A.Kolayca anlaşılır

  B.Duraklamadan okunabilir

  C.İlgi çekici ve sürükleyicidir.
  3.Doğallık: Anlatımın yapmacık sözcüklerle değil,süs ve özentiden uzak,güncel yaşamın sözcükleriyle yapılmasıdır.

  4.Doğruluk Anlatımda yazım kurallarına, sözcüklerin dizilişine dikkat edilmesi ve hiçbir cümlede anlatım bozukluğu bulunmamasıdır.

  5.Duruluk: Cümlelerin gereksiz sözcük kullanmadan kurulmasıdır.

  6.Tutarlılık: Yazıda çelişkili düşünceler ileri sürmemek sık sık düşünce değiştirmemek demektir.

  7.Kapalılık: Anlatımın zor anlaşılması demektir.

  8.Özgünlük: Anlatımda benzerlerinden ayrı kendine özgü olmaktır; yani, hiçbir yazar taklit etmeden, farklı, yeni, alışılmışın dışında bir anlatıma sahip olmaktır.

  9.Yoğunluk(Özlülük): Az sözcükle çok anlam ifade edebilmektir.

  10.Derinlik: Anlatımın yüzeysel anlamının yanında, başka duygu ve düşünceleri de çağrıştırması demektir.

  11.Somutlama: Duyularla algılayabildiğimiz varlıklarla ilgili anlatım demektir.

  12.Soyutlama: Varlığı akılla algılayabildiğimiz kavramlarla ilgilidir.

  13.Bireysellik: Bir kişiyle ilgili konuların anlatımı demektir.Örn:Bir şairin sanat anlayışı.

  14.Toplumsallık: Toplumu ilgilendiren konuların anlatımı.

  15.Evrensellik: Dünyadaki bütün insanları ilgilendiren konuların anlatımı demektir.

  16.Ulusallık: Sadece bir ülkeyi ilgilendiren konuların anlatımıdır.

  17.Gerçekçilik: Anlatımda gerçeklerin olduğu gibi, değiştirilmeden anlatılmasıdır.

  18.Bütünlük: Bir yazıdaki bölümlerin aynı konu etrafında gelişmesi, konudan sapılmasıdır.

  19.Yerlilik: Anlatımın yerli kültürle olması, yabancı etkilerden uzak bulunmasıdır.

  20.İlginçlik: Anlatımın geniş insan topluluklarının ilgisini çeken nitelikler taşımasıdır.

  21.Nesnellik: Kişisel duygu ve görüşlere yer verilmeden, kişiden kişiye göre değişmeyen herkesçe aynı algılanan ve anlaşılan anlatımdır.

  22.Öznellik: Söyleyenin kişisel görüş ve izlenimlerine dayanan kişiden kişiye göre değişebilen yorumlar içeren anlatımdır. (Görecelik)

  PARAGRAF SORULARINI ÇÖZÜMLERKEN DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN NOKTALAR

  Paragraf sorularının çözümü oldukça kolaydır.Çok okuyan, okuduğunu doğru anlayabilen,doğru yorumlayabilen,dikkatli okuyabilen her öğrenci bu tür soruları kolayca yanıtlar.Çünkü bu tip yanıtlar kişinin anlama ve kavrama gücünü ölçmeye yöneliktir.Paragraf sorularını daha kolay ve kısa sürede yanıtlayabilmek için şu noktalara dikkat etmekte de yarar vardır.

  1.Önce soru kökünü okuyunuz.Soru kökünde ne istendiğini öğrenip verilen paragrafı okumaya geçiniz.Bu size zaman kazandıracaktır.

  2.Soru kökünde ‘değildir,yoktur,çıkarılamaz,getirilemez' gibi olumsuz ifadeler varsa bunlara dikkat ediniz.(Bu tür ifadelerin altı çizilidir.)

  3.Kişisel görüşlerinizi bir yana bırakarak paragraftaki görüş ve düşüncelere göre soruyu yanıtlayınız.

  4.Parçayı ikinci kez okumaya gerek bırakmayacak biçimde, anlayarak ve dikkatle okuyunuz.Parçanın tümünü okumadan karar vermeyiniz.

  5.Parçada ‘kısacası,o halde,oysa,esasen,aslında,halbuki,şu farkla ki,bu durumda,öyleyse' gibi sözcüklerden sonra gelen tümceler üzerinde yoğunlaşınız.Bu tür tümceler çok önemlidir.

  6.Paragrafın ilk ve son tümcelerine dikkat ediniz.Bu tümceler ana düşünceyi veren tümceler olabilir.

  7.Sınav hazırlığı sırasında çok sayıda paragraf sorusu çözümleyiniz.Bu çalışmaları,zamana bağlı kalarak,belirli zamanda belirli soruyu yanıtlayarak sürdürünüz.  14 Aralık 2010
  #2
 4. çok tşk ederimm...
  okudum inş işe yaraaarrr
  14 Aralık 2010
  #3
 5. rica ederim canm :)
  14 Aralık 2010
  #4
 6. okudum inşallah işe yarar. Yardımınız için teşekür ederim...
  8 Ocak 2013
  #5
 7. teşekkür ederim inşallah işe yarar
  20 Mayıs 2013
  #6
soru sor

paragraf sorularını çözme teknikleri