Planlamanın Tanımı - Planlama Süreci Planlamanın Genel Özellikleri Planlama İlkeleri

İsimli konu WH 'Ansiklopedi' kategorisinde, ●ŚOП İKλZ● üyesi tarafından 23 Kasım 2010 tarihinde yazılmıştır. Planlamanın Tanımı - Planlama Süreci Planlamanın Genel Özellikleri Planlama İlkeleri hakkında bilgi ve tartışmalar. 1. Planlamanın Tanımı - Planlama Süreci - Planlamanın Genel Özellikleri - Planlama İlkeleri
  Planlama, önceden belirlenmiş amaçları gerçekleştirmek için yapılması gereken işlerin saptanması ve izlenecek yolların seçilmesidir. Planlama, geleceğe bakma ve olası seçenekleri saptama sürecidir yani geleceği düşünmedir. Özetle planlama, bir eylemle ilgili tüm etkinliklerin önceden hazırlanması sürecidir.

  Bu tanımlarda planlamayla ilgili olarak dikkat çeken ortak nokta, planlamanın geleceği bugünden görme ve kontrol etme aracı olmasıdır. Planlamayı ekonomik anlamda bir kaynak dağıtım mekanizması olarak da görmek mümkündür. Bu açıdan baktığımızda, planlama sınırsız ihtiyaçlar ile sınırlı kaynaklar arasında bir dengeyi sağlama mekanizmasıdır.

  Geleceği yönetme ve kaynakları dağıtma aracı olan planlama neyin yapılacağının, nasıl yapılacağının, ne zaman harekete geçileceğinin, bütün bu çalışmalarda kimlerin sorumlu olacağının belirlenmesi ve saptanması sürecidir.


  Planlamanın Özellikleri

  • Her şeyden önce geleceğe yönelik bir çalışmadır.

  • Belli bir dönemi kapsar.

  • Daha çok eylem üzerinde duran bir uygulamadır.

  • Birbirine bağlı, bir dizi kararları birlikte getirir.

  • Planlama işiyle görevlendirilmiş belirli organlar bulunmalıdır.

  • Araştırmaya dayanmalıdır.

  • Sürekli olmalıdır.

  • Geliştirilebilir olmalıdır.

  • Kıt kaynakların tutumlu olarak kullanılmasına dayalı olmalıdır.

  • Yalın ve net olmalıdır.

  • Katılım olmalıdır  23 Kasım 2010
  #1
 2. Planlamanın Tanımı - Planlama Süreci Planlamanın Genel Özellikleri Planlama İlkeleri Cevapları

soru sor

Planlamanın Tanımı - Planlama Süreci Planlamanın Genel Özellikleri Planlama İlkeleri