Şiir İnceleme Yöntemi Şiir İnceleme Planı Şiirin Biçim Yönünden İncelenmesi Şiir

İsimli konu WH 'Edebiyat - Türkçe' kategorisinde, ¦Żακκυм¦ üyesi tarafından 18 Mayıs 2010 tarihinde yazılmıştır. Şiir İnceleme Yöntemi Şiir İnceleme Planı Şiirin Biçim Yönünden İncelenmesi Şiir hakkında bilgi ve tartışmalar.

 1. 1- Zihniyet

  Şiirin yazıldığı döneme ait sosyal[​IMG] siyasi[​IMG] ve kültürel özellikleri şiirin zihniyetini oluşturur.
  2- Şiirde Ahenk

  Şiirin ölçüsü[​IMG] uyağı[​IMG] redifi[​IMG] asonans[​IMG] aliterasyon[​IMG] gibi ses tekrarları ahengi oluşturan unsurlardır.
  3- Şiir Dili

  Şairlerin süslü ya da süzsüz(sade)[​IMG] duru ya da karmaşık anlatımları şiir dilini oluşturur. Edebi sanatlar şiirin estetiğini artırır.
  4- Şiirde Yapı

  Nazım şekilleri venazım türleri şiirin yapısını oluşturur.
  5- Nazım

  Duygu ve düşüncelerin ölçülü ve uyaklı bir biçimde ifade edilmesidir.
  a) Nazım türü : Şiirlerde işlenilen konu ve temaya göre şiirlerin aldığı adlardır.
  b) Nazım şekli/biçimi: Şiirlerin ölçü[​IMG] nazım birimi[​IMG] aheng özelliklerine göre aldığı adlardır.
  6- Şiirde Tema

  Şiirde birimleri birbirine bağlayan anlam bütünlüğü sağlayan temel öğe temadır.
  7- Şiirde Gerçeklik ve Anlam

  Şairler edebiyatın konusu olan(insan doğa ve yaşam)alırlar ve bunların ifade ediliş biçimi şiirde kullandıkları zaman[​IMG] gerçeklik birbirinden farklıdır.Şair herkesin gördüğü bir gerçeği değişik şekil ve boyutlarda anlatılır.(benzetmeler [​IMG] mecazlar[​IMG] söz sanatlarından faydalanılarak)
  8- Şiir ve Gelenek

  Şairlerin yaşadıkları dönemdeki geleneği şiirlerine yansıtmalarıdır. Ritim[​IMG] aheng unsurları[​IMG] ölçü[​IMG] konu[​IMG] tema[​IMG] zihniyet aynı olsada farklı dönemlerde yaşayan şairlerin şiirlerinde kullanılan imgeler[​IMG] semboller[​IMG] birbirlerinden farklı olur.
  9- Yorum

  Şairin ne anlatmak istediğini anlamaya yorum denir. Bir şiiri doğru yorumlayabilmemiz için şairin hayatını edebi kişiliğini (zihniyetini[​IMG] geleneğini...) iyi bilmemiz ve şiir üzerinde doğru düşünebilmemiz gerekir
  ŞİİR İNCELEME PLANI

  Özellikle ilköğretim 2.kademe düzeyindeki öğrenciler aşağıdaki plana göre şiir incelemesi yapabilirler.
  A. ŞİİRİN BİÇİM YÖNÜNDEN İNCELENMESİ
  1. Nazım biriminin (dörtlük[​IMG]beyit) belirtilmesi
  2. Kaç dörtlükten veya kaç beyitten oluştuğunun belirtilmesi
  3. Şiirin ölçüsünün ve duraklarının belirtilmesi
  4. Kafiye (kafiye çeşitleri belirtilecek) ve rediflerin gösterilmesi
  5. Kafiye şemasının gösterilmesi
  B. ŞİİRİN İÇERİK YÖNÜNDEN İNCELENMESİ
  1. Anlamı bilinmeyen kelimeler ve deyimlerin açıklanması
  2. Şiirin bölümler halinde açıklanması (kıta[​IMG]dörtlük[​IMG]beyit)
  3. Şiirin ana duygusunun (tema) belirtilmesi
  4. Şiirin dil ve anlatım özelliklerinin açıklanması
  5. Şiirin türü hakkında bilgiler verilmesi
  18 Mayıs 2010
  #1
 2. Şiir İnceleme Yöntemi Şiir İnceleme Planı Şiirin Biçim Yönünden İncelenmesi Şiir Cevapları

 3. Ilık bir su gibidir içimde yalnızlığım,
  Yalnızlığım, ruhumda uzak bir ses gibidir.
  Her sabah ufuklardan mavi şarkılar gelir,
  Ve her sabah ürperir içimde yalnızlığım

  Güneşim aydan sarı, yarınım dünden zorsa,
  Sarsın artık ömrümü tunç kandillerin isi
  Üşüyen ellerimden tutmalıydı birisi,
  Eğer benim gözlerim onları görmüyorsa.

  Bir camın arkasında açılıyor güllerim,
  Havuzum pırıl pırıl... yıkar bakışlarımı.
  İşler temiz ziyalar suya nakışlarımı;
  Ruhumun dünyasından eser tahayyüllerim

  Rüya rüzgarlarında bir yaprak yalnızlığım
  Düşüncem bir neydir ki ürperir perde perde
  Belki bu mısralarım esecek gönüllerde
  Fakat herkese uzak kalacak,yalnızlığım.
  22 Mart 2011
  #2
soru sor

Şiir İnceleme Yöntemi Şiir İnceleme Planı Şiirin Biçim Yönünden İncelenmesi Şiir