Şiir İnceleme Yöntemi Zihniyet Zihniyet Nedir? Şiirde Zihniyet'in Anlamı

İsimli konu WH 'Edebiyat - Türkçe' kategorisinde, ¦Żακκυм¦ üyesi tarafından 18 Mayıs 2010 tarihinde yazılmıştır. Şiir İnceleme Yöntemi Zihniyet Zihniyet Nedir? Şiirde Zihniyet'in Anlamı hakkında bilgi ve tartışmalar.

 1. Şiirin yazıldığı döneme ait sosyal[​IMG] siyasi[​IMG] ve kültürel özellikleri şiirin zihniyetini oluşturur.
  "Zihniyet" terimi ile bir dönemdeki sosyal[​IMG] siyasî [​IMG] idarî[​IMG] adlî[​IMG] askerî[​IMG] dinî güçlerin[​IMG] sivil toplum örgütlerinin[​IMG] ticarî hayatın[​IMG] eğitim etkinliklerinin birlikte oluşlturdukları ortam ve bunların hiçbirine indirgenemeyen duygu[​IMG] anlayış ve zevk bütünü kastedilmektedir.
  Her sanat eseri yazıldığı dönemin izlerini taşır. Sanatçılar da sosyal bir çevre içerisinde yaşarlar ve içinde yaşadıkları sosyal ve kültürel olaylardan etkilenirler. Şiirlerinde içinde yaşadıkları çağın zihniyetini yansıtırlar.
  Bir toplumun bireyleri[​IMG] o toplumun kültürüyle[​IMG] gelenek ve görenekleriyle[​IMG] değer yargılarıyla yetişir. Bu yetişme sonucunda da bireyler[​IMG] ortak bir zihniyete ulaşırlar. Böylece o toplumun bireyleri[​IMG] olaylar ve durumlar karşısında benzer tepkiler ortaya koyarlar[​IMG] benzer davranışlar sergilerler. Yazar ve şairlerin edebî metinlerinde[​IMG] doğal olarak bu zihniyetin yansıması da görülür. Sanatçılar[​IMG] yaşamdan aldıkları konuları işlerken[​IMG] toplumu zihniyetiyle birlikte ele alırlar. Bu zihniyet de dönem dönem değişim gösterir.
  Türk edebiyatı başlangıçtan bu güne gelinceye dek kültür[​IMG] sanat[​IMG] siyasî ve sosyal alanda pek çok aşamalar geçirmiştir. Bunlar arasında en önemlisi İslamiyetin kabulü (1071) ve Batı uygarlığına dönüş (1860) hareketidir. Bu iki olay toplumun yaşamında sosyal[​IMG] siyasî kültürel ve ekonomik değişikliklere neden olmuştur.
  18 Mayıs 2010
  #1
 2. Şiir İnceleme Yöntemi Zihniyet Zihniyet Nedir? Şiirde Zihniyet'in Anlamı Cevapları

soru sor

Şiir İnceleme Yöntemi Zihniyet Zihniyet Nedir? Şiirde Zihniyet'in Anlamı