Sosyolojiye Giriş Test Soruları

İsimli konu WH 'Ansiklopedi' kategorisinde, ●ŚOП İKλZ● üyesi tarafından 20 Kasım 2010 tarihinde yazılmıştır. Sosyolojiye Giriş Test Soruları hakkında bilgi ve tartışmalar.


 1. Sosyolojiye Giriş Test Soruları  1. İnsanların grup içi davranışlarının bilimsel çalışmalarını yapan, toplumsal güçleri İnceleyen bilim dalı aşağıdakilerden hangisidir

  A) Sosyoloji B) Psikoloji

  C) İnsanbilim D) Antropoloji

  E) Kültürbilim

  YANıT: A


  2.Sosyoloji aşağıdaki soruların hangisine yanıt aramaz

  A) İnsanlar neden bir aile kurmuşlardır

  B) İnsanların neden tanrıya inanırlar

  C) Niçin bazı insanlar fakirdir

  D) Bireyin başarısını neler etkiler

  E) Toplumu bir arada tutan kurallar nelerdir

  YANIT: D


  3.Aşağıdakilerden hangisi sosyal bilim değildir

  A) Tarih B) Biyoloji

  C) Psikoloji D) Antropoloji

  E) Sosyoloji


  YANIT: B

  4.Sosyolojinin, teknoloji, gelir dağılımı ve tüketim ile işbölümü gibi konularla İlgilenen bölümüne ad verilir

  A) Hukuk Sosyolojisi

  B) Bilgi Sosyolojisi

  C) Bilişim Sosyolojisi

  D) Sanayi Sosyolojisi

  E) Ekonomi Sosyolojisi

  YANIT: E


  5.Sosyolojinin yönetme ve yönetilme ile bunların kurumsallaşmasını inceleyen alt dalına ne denir

  A) Bilgi Sosyolojisi

  B) Sanayi Sosyolojisi

  C) Siyaset Sosyolojisi

  D) Hukuk Sosyolojisi

  E) Kırsal Sosyoloji

  YANIT: C


  6.Sosyolojinin ABD'de üç aşamadan geçtiğini söyleyen düşünür kim*dir

  A) Reitz-lazarsfeld

  B) Comte

  C) Spencer

  D) Marx

  E) Durkheim

  YANIT: A

  7.Aşağıdakilerden hangisi bir bilimsel araştırma ilkesi değildir


  A) Hipotez oluşturma.

  B) Basitlik ve açıklık

  C) Sınırlılık

  D) Nesnellik

  E) Doğruluk ve Tekrar

  YANIT: A


  8.Aşağıdakilerden hangisi bilimsel yöntemin aşamalarından biri değil*dir

  A) Sorunu ortaya koymak

  B) Bilgi toplamak

  C) Tekrar

  D) Hipotez oluşturmak

  E) Sonuca ulaşmak

  YANIT: C

  9. Çizgifilm seyreden çocuklar, seyretmeyenlerden daha konuşkandır." varsayımında bağımlı değişken aşağıdakilerden hangisidir

  A) Çizgi film seyreden çocuklar

  B) Seyretmeyenler

  C) Konuşkanlık

  D) Çocuklar

  E) Çizgi1ilm

  YANIT: C

  10. Araştırmalarda bir ,ölçme aracının ölçmek istediğini doğru olarak ölçmesi olayına ne denir

  A) Doğruluk

  B) Nesnellik

  C) Objektiflik

  D) Güvenilirlik

  E) Geçerlilik

  YANIT: E
  20 Kasım 2010
  #1
 2. Sosyolojiye Giriş Test Soruları Cevapları

soru sor

Sosyolojiye Giriş Test Soruları