Tahmidiye duası

İsimli konu WH 'Dualar' kategorisinde, S'onsuzLuk üyesi tarafından 25 Eylül 2010 tarihinde yazılmıştır. Tahmidiye duası hakkında bilgi ve tartışmalar.

 1. Tahmidiye duasıHz Ali (ra) efendimizin, İsm-i Azam olarak tespit ettiği ? Ferd Hay Kayyum Hakem Adl ve Kuddüs? isimlerini şefaatçi kabul ederek yaptığı duadır
  Cevşenin 6 bölümü Tahmidiye?den meydana gelmektedir Alah?ın ihsan ettiği nimetler için çok geniş ve küllî hamdleri içine alan bu evradın pek çok maddî ve mânevî hastalığa da şifa olduğu belirtilmektedir


  Bu evradların maddî istifade niyetiyle okunması doğru değildir

  Çünkü bunlar bir duâdır Duâ bir ibâdet olduğu içindir ki karşılığında hiçbir dünyevî menfaat beklenilmez Zira diğer ibadetlerde olduğu gibi duânın da neticesi meyvesi uhrevîdir âhirette verilir Zaten duânın kabul edilme şartlarından biri de onun sadece ibâdet maksadıyla yapılmasıdır Bediüzzaman Hazretleri Lem?âlar isimli eserinde kulluğun Allah?ın emir ve rızasına baktığını faydasının âhirette görüleceğini ifâde eder Gaye olmamak ve maksat yapılmamak şartıyla istenilmeden verilen dünyaya âit faydaların ibâdete zarar vermeyeceğini belki zayıflar için bir şevk unsuru olacağını belirtir

  (Yüce ALLAH'a Hamdler)


  Allahu Ekber (10 defa)


  Bismillahhirrahmanirrahim


  Ferdun Hayyun Kayyumun Hakemun Adlun Kuddusun
  Allah Resulune emniyet ve rahmetini indirdi (Tevbe suresi-40)
  En büyük korku olan kıyametin dehşeti onlara üzüntü vermez (Enbiya Suresi-103)
  Onlar Allah'ın nimetleriyle rızıklanırlar ve Onun bağışladığı nimetlerle sevinç içindedirler (Al-i İmran Suresi-169-170)
  Rahmet sahibi Rablerinden onlara selam vardır (Yasin Suresi- 58)
  Ey ateş serin ve selametli ol (Enbiya Suresi-69)
  Biz kur'an'dan mü'minlere bir şifa ve rahmet olan şeyi indiriyoruz (İsra Suresi-82)

  1Kusur ve noksanlıktan münezzeh olan Allah-u Tealaya (c c ) iman Onun birliği isim ve sıfatlarından her biri için; ezelden ebede kadar isim ve sıfatlarının tecellilerinin tamamı adedince Alemlerin Rabbi olan Alllah'a hamd olsun Ondan başka ilah yoktur

  2 Hz Muhammed'in (asm) peygamberliği ve ona iman için; Hz Muhammed Aleyhissalatü Vesselamın yaptığı iyilikler sahip olduğu kemalat getirdiği meyveler ve sağladığı faydalar adedince ve yine o Aleyhissalatü Vesselamın ali Ashabı ve ümmetinin haseneleri sayısınca Alemlerin Rabbi olan Allah'a hamd olsun

  3 Kur'an ve ona iman için; Kur'an'ın zihinlerde tasavvur edilen manaları adedince ve onun Kıyamete kadar havada temessül eden kelime ve harfleri sayısınca Alemlerin Rabbi olan Allah'a hamd olsun

  4 İman Kur'an ve İslam nimeti için; melekler ruhaniler ve mahlukatın bütün zamanlarda yaptıkları tesbihler getirdikleri hamd tekbir ve tehliller sayısınca Alemlerin Rabbi olan Allah'a hamd olsun

  5 İman ve Kur'an nimeti için; yıldızlar ve onların hareketleri duruşları ve zerreleri sayısınca Alemlerin Rabbi olan Allah'a hamd olsun

  6 İman ve Kur'an için; bitkiler ağaçlar ve onların yaprakları çiçekleri meyveleri tohumları getirdikleri tesbih ve hamdleri sayısınca Alemlerin Rabbi olan Allah'a hamd olsun

  7 İman ve Kur'an nimeti için; kuşlar ve kuşcuklar hayvanlar ve hayvancıklar onların sesleri ve nefesleri getirdikleri tesbihler ve hamdler sayısınca Alemlerin Rabbi olan Allah'a hamd olsun

  8 Allah'ın yiyecekler ve nimetlerle bize olan ikramları için; taamlar nimetler ve bunların çeşitleri kokuları tatları ve parçaları sayısınca Alemlerin Rabbi olan Allah'a hamd olsun

  9 Allah'ın iman Kur'an ve Risale-i Nur; Kadir Miraç Berat Regaib geceleriyle bize olan ikramından dolayı Kadir Miraç Berat Regaib gecelerinin aşireleri (Aşire; bir dakikanın 167 trilyon 961 milyar 600 milyonda biridir) ve yine Ramazan ayının aşireleri adedince ve Kıyamete kadar Risale-i Nur'un yazılan ve okunan harfleri sayısınca Alemlerin Rabbi olan Allah'a hamd olsun

  10 Kur'an nimeti için; inişinden Kıyamete kadar Kur'an'ın kelime ve harflerinin okunmasının sevapları sayısınca Alemlerin Rabbi olan Allah'a hamd olsun

  11 İman ve Allah'ın razı olduğu şeylerden ibaret olan İslamiyet nimeti için; Mü'min ve Müslümanların yaptıkları iyilikler sayısınca Alemlerin Rabbi olan Allah'a hamd olsun

  12 Kur'an iman ve Risale- Nur nimeti için; kainatın zerreleri terkibleri ve yaptıkları tesbihleri sayısınca Alemlerin Rabbi olan Allah'a hamd olsun

  13 Kur'an iman ve İslamiyet için; bütün asır ve mekanlardaki ağaçların yaprakları denizlerin dalgaları yağmurların damlaları kuşların nağmeleri ışıkların parıltıları çiçeklerin tohumları meyvelerin çekirdekleri sayısınca Alemlerin Rabbi olan Allah'a hamd olsun

  14 İman ve Kur'an için; madenler ve varlıklar ile bunların hususiyetleri verdikleri meyveler ve menfaatleri sayısınca Alemlerin Rabbi olan Allah'a hamd olsun

  15 İman Kur'an ve İslam için; melekler ruhlar insanlar cinler bitkiler hayvanlar ve bunların bütün zamanlarda yaptıkları hamdler ettikleri tesbihler sayısınca Alemlerin Rabbi olan Allah'a hamd olsun

  16 Kur'an iman ve Risale-i Nur nimeti için; denizleri karaları Arşı Kürsiyi Arzı ve Gökleri dolduracak kadar Alemlerin Rabbi olan Allah'a hamd olsun

  17 Ahiret ve ona iman için; Dünya ve Ahireti dolduracak kadar Alemlerin Rabbi olan Allah'a hamd olsun

  18 Cennet ve ona iman için; Cennetler dolusu ve sonsuza kadar Allah'ın onların ahalisine yapacağı ikramlar sayısınca Alemlerin Rabbi olan Allah'a hamd olsun

  19 Nimetlerinden her birisi için; nimetleri adedince ve Zatının layık olduğu şekilde Alemlerin Rabbi olan Allah'a hamd olsun

  20 Ey bütün kemal sıfatlarla muttasıf ve hakiki mabut olan Allah Ey Dünyada mü'min-kafir ayırd etmeden herkesi rızıklandıran Rahman Ey çok merhamet sahibi ve Ahirette sadece Mü'min kullarına bol merhamet edecek olan Rahim Ey zat sıfat ve ef'alinde ortağı bulunmayan Ferd Ey gerçek hayat sahibi olan Hayy Ey herşeyi ayakta tutan ve koruyan Kayyum Ey hüküm ve kaza sahibi Hakem Ey mutlak adalet sahibi Adl Ey kusur ve eksiklikten beri olan ve herşeyi temizleyip arındıran Kuddus

  ve dua
  25 Eylül 2010
  #1
 2. Tahmidiye duası Cevapları

 3. çok uzun bi dua
  25 Eylül 2010
  #2
soru sor

Tahmidiye duası