türkçe soruları

İsimli konu WH 'Sınavlar' kategorisinde, fatma169 üyesi tarafından 19 Mart 2008 tarihinde yazılmıştır. türkçe soruları hakkında bilgi ve tartışmalar.

 1. :) bu konuda bana yardım cı olur musunuz lütfen!!!:)
  19 Mart 2008
  #1
 2. türkçe soruları Cevapları

 3. 6. SINIF TÜRKÇE DERSİ
  SORULAR  Kilim,Anadolu’nun çadırından sedirine, çuva- lından heybesine kadar yaygındır.Bazen çorap olur bazen kuşak...Anadolu kızı, çeyizindeki kilimiyle övünür. Anadolu delikanlısı , kilimdeki renklerde sevgilisini görür gibi olur.Kilim, Anadolu’da gönül dolusu türküdür.”
  (1. ve 2. sorular yukarıdaki metne göre cevaplandırılacaktır.)
  1-Metne göre Anadolu’nun kızları neyle övünür?
  A)Güzel olmalarıyla
  B)Çeyizindeki kilimiyle
  C)Çorap ve kuşağıyla
  D)Hiçbiri

  2-Metne göre kilim ,Anadolu için nedir?
  A)Çorap ve kuşak deseninidir.
  B)Kızların övünç kaynağıdır.
  C)Çok değerlidir.
  D)Gönül dolusu türküdür.

  3-Aşağıdaki deyimlerden hangisi “çok özle- mek” anlamına gelir?
  A)Gözünde tütmek B)Gözü açık gitmek
  C)Gözü kalmak D)Gözü arkada kalmak

  4- “Kaldırmak” sözcüğü aşağıdaki cümleler -den hangisinde mecaz anlamıyla kullanılmıştır?
  A) Eski on binlikler tedavülden kaldırıldı.
  B) Ben o sözleri asla kaldıramam.
  C) Ortalıktaki bütün yayıntıları kaldırdım.
  D) Masadaki kitapları dolaba kaldırmış.

  5-“Armağan” sözcüğünün eş anlamlısı aşağıdakilerden hangisidir?
  A) yardım B) Ödül
  C) bağış D) hediye

  6-Hangi atasözünün konusu diğerlerinden farklıdır?
  A) Yatanın yürüyene borcu var.
  B) Emeksiz yemek olmaz.
  C) Ekmeğin büyüğü hamurun çoğundan olur.
  D) Yatan aslandan ,gezen tilki yeğdir.

  7-“Yaşanmış ya da yaşanma ihtimali bulunan olayların yer,kişi ve zaman bildirerek anlatıldığı yazılara denir.”
  Burada tanımı yapılan yazı türü aşağıdaki- lerden hangisidir?
  A) hikaye B) anı C) masal D)roman

  8- İsimlere küçültme anlamı katan ek, aşağı- dakilerden hangisidir?
  A) –lık B) –cı C) -cık D) -lı

  9-Aşağıdaki cümlelerin hangisinde farklı bir zamir kullanılmıştır?
  A)Hayır,o kalemi istemiyorum,berikini ver.
  B)Bu çocuk ötekini almak istemiş.
  C)O gün, birisi Aydın’ı sordu.
  D)Şu güzel kalemi oradan alın.

  10-Aşağıdaki cümlelerin hangisinde pekiş- tirme sıfatı vardır?
  A)Siyah arabaya siyah cam çok yakışmış.
  B)Suların içine kendini bir balık gibi salıverdi.
  C)Eski ve kötü bir evde yaşıyordu.
  D)Kapkara bir kedi gördüm.

  :D
  19 Mart 2008
  #2
 4. TÜRKÇE DERSİ (6. SINIF)
  1- “Geleceğinizin nasıl olmasını istiyorsanız .................. öyle ..................” cümlesindeki boşlukları en uygun şekilde aşağıdakilerin hangisiyle tamamlayabiliriz?
  a)çocukları - planlayınız b) gençleri - eğitiniz c) insanları - korkutun d) doğayı - anlayın

  2- Aşağıdaki kelimelerden hangisi Büyük Ünlü Uyumuna uymaz?
  a) Ankaralı b) İstanbullu c)Malatyalı d) İzmirli

  3- “Karanlık” kelimesi aşağıdaki cümlelerin hangisinde mecaz anlamda kullanılmıştır?
  a) Karanlık basmadan gidelim. b)Yine karanlık işler çeviriyorsun.
  c) Odanın içi çok karanlıktı. d) Çok derin, karanlık bir kuyuya rastladım.

  4- Aşağıdaki cümlelerin hangisinde özel isim kullanılmamıştır?
  a)Güneş, hem ısı, hem de ışık kaynağıdır. b) Kaya, arkadaşlarıyla buluştu.
  c)Ay sonunda para pul kalmadı. d) Anadolu İnsanı cömerttir.

  5- Aşağıdaki cümlelerde geçen altı çizili kelimelerin hangisi sıfat değildir?
  a)Bu insanlarla uğraşılmaz. b) Kötü çocuklarla oynama.
  c)Kaç kişi geldi. d) Soruların bazısı zordu.

  6- “Bunu sana vermem” cümlesinin fiilinin kipi için aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
  a) Görülen Geçmiş Zaman - 1. tekil şahıs b) Şimdiki Zaman - 1. Çoğul şahıs
  c) Geniş Zaman - 1. Tekil Şahıs d) Gelecek Zaman - 1. Tekil Şahıs

  7- “Geçen gün bu sokakta bir ev yandı.” Cümlesinde aşağıdaki unsurlardan hangisi yoktur?
  a) Özne b) Dolaylı Tümleç c) Zarf Tümleci d)Nesne

  8- Aşağıdaki cümlelerden hangisi devrik bir cümledir?
  a) Bu yıl soğuklar erken başladı. b) Her konuda fikrimi sorardı.
  c) Herkesle iyi geçinirdi. d) Saygıda kusur etmezdi.

  9- Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir yazım yanlışı vardır?
  a)Yoldaki işaretlere dikkat et! b) Bu arabayla gidilmez ki!
  c) Yaşça daha mı büyüksün? d) Daha bir evde alamadık!

  10- Aşağıdakilerden hangisi masalın özelliklerinden değildir?
  a) Olağanüstü olaylar vardır. b) Kahramanları devler, periler olabilir.
  c) Yaşanması mümkün olayları anlatır. d) Olaylar hayal ürünüdür.  19 Mart 2008
  #3
 5. ya arkadaşlar sizde soru paylaşın benimlee&)
  19 Mart 2008
  #4
 6. aşadikilerden hangisi kişi zamiridir
  A)Onlardamı gelecek
  B)Sen nerden geliyosun
  C)Of kedi
  25 Nisan 2012
  #5
 7. sizde soru paylaşın benimlee .[​IMG]
  12 Haziran 2012
  #6
 8. Kendi sorunu bulmussun neden bize emek verdiriyosun?
  13 Haziran 2012
  #7
soru sor

türkçe soruları