türkçe test (sözcük anlamı 2)

İsimli konu WH 'Sınavlar' kategorisinde, yldrm.exe üyesi tarafından 11 Nisan 2007 tarihinde yazılmıştır. türkçe test (sözcük anlamı 2) hakkında bilgi ve tartışmalar.

 1. SÖZCÜK ANLAMI TEST - II​

  1. Aşağıdakilerin hangisinde, ikilemeyi oluşturan sözcükler arasında farklı bir anlam ilişkisi vardır?
  A) Davete çoluk çocuk getirmeyin.
  B) Eşe dosta ne söyleyeceklerini şaşırdılar.
  C) Deli dolu gençlik günleri geride kaldı.
  D) Kıyı köşe bir temizlik yapmışlardı.
  *
  2. Ağır ağır çıkacaksın bu merdivenlerden
  Bu dizelerdeki altı çizili sözcüğün bu cümleye kattığı anlam, aşağıdakilerin hangisinde vardır?
  A) Bu sistem güçlükle kabul gördü.
  B) Uzun uzun eski günlerden söz ettiler.
  C) Yavaş yavaş olanların farkına varıyordu.
  D) Arkadaşına, alçak sesle bir şeyler söyledi.
  *
  3. Son gül dağıldı, son kuş uçup gitti
  Şimdi yaz, yaprakların tabiatı örten pasındadır
  "Son" sözcüğü aşağıdakilerin hangisinde bu dizelerdeki anlamıyla kullanılmıştır?
  A) Son zamanlarda ortalıkta görünmez oldu.
  B) Son şiirlerinde sosyal sorunlara değiniyor.
  C) Son derece sakin tavırlı bir insandı.
  D) Son öğrenci de cevap kâğıdını verdi.
  *
  4. Aşağıdakilerin hangisinde sesteş bir sözcük kullanılmıştır?
  A) Çek kayıkçı kürekleri
  B) Gezdir seven şu kalpleri
  C) Ufukta günün boynu büküldü
  D) Bir karanfil gönderdik denize
  *
  5. Mektubunda diyorsun ki gel gayri
  Sütler kaymak tutar tutmaz ordayım
  Altı çizili söz yerine aşağıdakilerden hangisi getirilirse anlam bozulmaz?
  A) tuttuktan hemen sonra
  B) tuttuktan bir süre sonra
  C) tutmaya başladığında
  D) tutuncaya kadar

  6. Zamanla nasıl değişiyor insan
  Hangi resmime baksam ben değilim
  Yukarıdaki altı çizili sözcüğün bu dizelere kattığı anlam, aşağı-
  dakiierden hangisinde vardır?
  A) Ağır ağır çıkacaksın bu merdivenlerden
  B) Yüzün perde perde solmakta
  C) Her gün taşınsam rüzgârınla uzaklara
  D) Gittikçe artıyor yalnızlığımız  7. Şimdi bir rüzgâr geçti buradan
  Koştum ama yetişemedim
  Sorsaydım söylerdi herhalde
  Soramadım
  "Yetişmek" sözcüğü aşağıdakilerin hangisinde bu dizelerdeki an-
  lamıyla kullanılmıştır?
  A) Hekim yetişmeseydi hasta kurtulamazdı.
  B) Bu giysi yarına yetişmeli.
  C) Bu ip kuyunun dibine yetişmez.
  D) Arkadan bize yetişti.  8. Aşağıdakilerin hangisinde, hem deyim hem gerçek anlamıyla
  düşünülebilecek bir söz grubu vardır?
  A) Kadının canı burnundaydı.
  B) Elindeki gazeteye bir iki dakika göz attı.
  C) Adamın gözlerini kan bürümüştü.
  D) Gözüme batan kirpiği çıkarmaya çalışıyordum.  9. Aşağıdakilerfn hangisinde "zor durumda kalmak" anlamında bir
  deyim kullanılmıştır?
  A) Dün akşam aldığı bir haberle etekleri tutuştu.
  B) Bu kadar yürümekten ayaklarıma kara sular indi.
  C) Yine iki ayağımı bir pabuca soktular.
  D) Sorular üzerine, alnında boncuk boncuk terler birikmişti.  10. I. Nasıl olsa sıcak günler gelecek,
  II. Eninde sonunda yalanı ortaya çıkacak.
  III. Öncelikle bu öneri kurulda görüşülecek.
  IV. Oldum olası sinsilerden hoşlanmam.
  Bu cümlede altı çizili sözcüklerden hangi ikisi aynı anlamda kullanılmıştır?
  A) l.-II. B) II.-III. C) l.-III. D) III. - IV.  CEVAPLAR:1.A 2.C 3.D 4.A 5.A 6.D 7.D 8.C 9.C 10.A
  11 Nisan 2007
  #1
 2. türkçe test (sözcük anlamı 2) Cevapları

soru sor

türkçe test (sözcük anlamı 2)