Yazarlar Şairler ve Onların Eserleri

İsimli konu WH 'Edebiyat - Türkçe' kategorisinde, HoLyWar üyesi tarafından 7 Kasım 2007 tarihinde yazılmıştır. Yazarlar Şairler ve Onların Eserleri hakkında bilgi ve tartışmalar.

 1. DİVAN EDEBİYATI

  13.yy

  Mevlana: Mesnevi,Divan-ı Kebir, Fihi Mafih, Mektubat, Mecalis-i Seba,

  Hoca Dehhani: Selçuklu Şehnamesi  14.yy

  Gülşehri: Mantıku�t-Tayr

  AşıkPaşa: Garipname

  Kadı Burhaneddin: Divan

  Ahmedi: İskendername, Cemşid ü Hurşid,Divan  15.yy

  Şeyhi: Harname, Hüsrev ü Şirin, Divan

  Ahmed Paşa: Divan

  Necati: Divan

  Süleyman Çelebi: Vesileyü�n-Necat(Mevlid),

  Ali Şir Nevai: Mecalisü�n-Nefais, Muhakemetü�l-Lügateyn,Mizanü�lEvzan, Leyla vü Mecnun,

  Ferhad ü Şirin�

  NESİR

  Sinan Paşa: Tazarruname, Tezkiretü�l Evliya

  Mercimek Ahmed: Kaabusname  16.yy

  Fuzuli: Şikayetname, Leyla İle Mecnun, Divan, Beng ü Bade,�

  Zati: Divan, Edirne Şehrengizi

  Baki: Dinvan, Kanuni Mersiyesi

  NESİR

  Evliya Çelebi: Seyahatname

  Katip Çelebi: Keşfü�z-Zünun, Cihannüma�

  Seydi Ali Reis: Miratü�l-Memalik

  Naima: Naima Tarihi

  Peçevi: Peçevi Tarihi  17.yy

  Nefi: Siham-ı Kaza, Divan

  Nabi: Hayriye, Hayrabad, Divan

  Naili: Divan  18.yy

  Nedim: Divan

  Şeyh Galib: Hüsn ü Aşk, Divan  TANZİMAT EDEBİYATI(1860-1895)

  Şinasi:Şair Evlenmesi(tiy),

  Müntehabat-ı Eşar(şiir),

  Durub-ı Emsal-i Osmani(sözlük),

  Tercüman-ı Ahval(Agah Ef. İle), Tasvir-i Efkar  Ziya Paşa: Harabad, Zafername, Eşar-ı Ziya, Terkib-i Bend, Terci-i Bend(şiir),

  Rüya(mülakat)..

  Halit Ziya Uşaklıgil: Mai ve Siyah, Aşk-ı Memnu, Nemide, Kırık Hayatlar, Ferdi ve Şürekası, Bir Ölünün Defteri..(roman)

  İzmir Hatıraları,Aşka Dair, Onu Beklerken, Kadın Pençesi,..(hikaye)

  Füruzan, Kabus, Fare(tiy)

  Kır Yıl, Saray ve Ötesi..(anı)

  Mehmet Rauf: Eylül,

  Ferda-yı Garam, Karanfil ve Yasemen, Genç Kız Kalbi, Son Yıldız(roman)

  Kadın İsterse, Bir Aşkın Tarihi�(hikaye)

  Pençe, Cidal..(tiy)

  Siyah İnciler(mensur şiir)  Hüseyin Cahit Yalçın:Nadide,Hayal İçinde(roman)

  Hayat-ı Muhayyel, Hayat-ı Hakikiye Sahneleri,..(hik)

  Kavgalarım(nesir)  FECR-İ ATİ EDEBİYATI(1909-1911)

  Ahmet Haşim: Göl Saatleri, Piyale(şiir)

  Frankfurt Seyahatnamesi(gezi)

  Bize Göre, Gurabahane-i Laklakan(nesir)  MİİLİ EDEBİYAT(1911-1923)

  Mehmet Emin Yurdakul: Türk Sazı, Türkçe Şiirler, Ey Türk Uyan, Tan Sesleri..

  Türk�ün Hukuku..(nesir)  Ziya Gökalp: Kızılelma, Altın Işık, Yeni Hayat(şiir)

  Malta Mektupları(mektup)

  Türkçülüğün Esasları, Türkleşmek-İslamlaşmak-Muasırlaşmak, Türk Medeniyeti Tarihi�(nesir)  Ali Canip Yöntem: Türk Edebiyatı Antolojisi Milli Edb. Meselesi�  Ömer Seyfettin: Efruz Bey, Ashab-ı Kehfimiz(roman)

  Falaka, Yüksek Ökçeler, Bomba, Beyaz Lale, Gizli Mabed, Bahar ve Kelebekler, Yalnız Efe, Kaşağı, İlk Düşen Ak, Pembe İncili Kaftan(hikaye)

  Türklük Ülküsü..(inceleme)

  Şiirler  Ahmet Hikmet Müftüoğlu: Çağlayanlar, Gönül Hanım, Haristan ve Gülistan(roman ve hik.)  Mehmet Fuat Köprülü: Türk Edebiyatında İlk Mutasavvıflar, Türk Edb. Tarihi, Türk Saz Şairleri, TDE Hakkında Araştırmalar..  MİLLİEDEBİYAT AKIMINDAN ETKİLENENLER

  Yakup Kadri Karaosmanoğlu: Kiralık Konak, Yaban, Nur Baba, Sodom ve Gomore, Ankara, Panaroma, Hep O Şarkı, Hüküm Gecesi(roman)

  Milli Savaş Hikayeleri, Bir Serencam..(hikaye)

  20.YY. TÜRK EDEBİYATINDA BAĞIMSIZ SANATÇILAR

  Hüseyin Rahmi Gürpınar:Şık, İffet, Şıpsevdi, Mürebbiye, Gulyabani, Kuyrukluyıldız Altında Bir İzdivaç, Nimetşinas, Son Arzu, Metres�(roman)

  Tiyatro ve öyküleri de vardır.  Mehmet Akif Ersoy: Safahat(I.Kitap-Safahat, II.Kitap-Süleymaniye Kürsüsünde, III.Kitap-Hakkın Sesleri, IV.Kitap-Fatih Kürsüsünde, V.Kitap- Hatıralar, VI.Kitap- Asım, VII.Kitap- Gölgeler)  Yahya Kemal Beyatlı:Kendi Gök Kubbemiz, Eski Şiirin Rüzgarıyla, Rübailer ve Hayam Rübailerini Türkçe Söyleyiş..(şiir)

  Aziz İstanbul, Eğil Dağlar, Siyasi Hikayeler, Siyasi ve Edebi Portreler, Edebiyata Dair�(nesir)  Ahmet Rasim: Gülüp Ağladıklarım, Ramazan Sohbetleri, Ömr-i Edebi..(anı)

  Şehir Mektupları(mektup)

  Muharrir Bu Ya, Şair, Edip(biyografi)  Rıza Tevfik Bölükbaşı: Serab-ı Ömrüm(şiir)

  Anı, eleştiri gibi alanlarda da eser vermiştir.  CUMHURİYET DÖNEMİ TÜRK EDEBİYATI

  Sait Faik Abasıyanık: Semaver, Sarnıç, Son Kuşlar, Alemdağ�da Var Bir Yılan, Şahmeran, Mahalle Kahvesi, Havada Bulut, Havuz Başı, Kumpanya�(öykü)

  Medar-ı Maişet Motoru, Kayıp Aranıyor, Yaşamak Hırsı(roman)

  Şimdi Sevişme Vakti(şiir)  Sabahattin Ali: Kuyucaklı Yusuf*, İçimizdeki Şeytan..(roman)

  Değirmen, Kağnı, Sırça Köşk, Yeni Dünya(öykü)

  Dağlar ve Rüzgar, Kurbağaların Serenadı..(şiir)  Memduh Şevket Esendal: Mendil Altında, Ev Ona Yakıştı, Otlakçı�(öykü)

  Ayaşlı ve Kiracıları, Miras, �(roman)  Abdülhak Şinasi Hisar: Fehim Bey ve Biz, Çamlıca�daki Eniştemiz,..(roman)

  Boğaziçi Mehtapları, Boğaziçi Yalıları, Geçmiş Zaman Köşkleri, İstanbul ve Pieere Loti..(anı,daneme)

  Aşk İmiş Her Ne Var Alemde, Geçmiş Zaman, Fıkraları(antoloji)  Neyzen Tevfik:Hiç, Azab-ı Mukaddes

  Sezai Karakoç: Mona Rosa, Körfez, Hızır�la Kırk Saat, Leyla ü Mecnun, Ayinler, Alın Yazısı..(şiir)

  Yunus Emre, Mevlana, Mehmet Akif(inceleme)�..  Necati Cumalı: Mine, Nalınlar, Derya Gülü, Yaralı Geyik�(oyun)

  Susuz Yaz, Yalnız Kadın, Ay Büyürken..(öykü)

  Tütün Zamanı, Yağmurlar ve Topraklar, Acı Tütün, Aşk Da Gezer..(roman)  Haldun Taner: Keşanlı Ali Destanı, Gözlerimi Kaparım Vazifemi Yaparım, Eşeğin Gölgesi, Fazilet Eczanesi�(oyun)

  Şişhane�ye Yağmur Yağıyordu, On İkiye Bir Var, Kızıl Saçlı Amazon, Yaşasın Demokrasi, Ay şığında Çalışkur, Sancho�nun Sabah Yürüyüşü(öykü)

  Keşanlı Ali Destanı,  Aziz Nesin: Zübük, Tatlı Betüş, Şimdiki Çocuklar Harika, Yaşar Ne Yaşar Ne Yaşamaz�(roman)

  Damda Deli Var, Gıdıgıdı, Nazik Alet, Yaşasın Memleket, Kördöğüşü�(öykü)

  Hadi Öldürsene Canikom..(oyun)  Kemal Tahir: Sağırdere, Esir Şehrin İnsanları, Devlet Ana, Rahmet Yolları Kesti, Yedi Çınar Yaylası, Yol Ayrımı, Yorgun Savaşçı�(roman)�

  Orhan Kemal:Ekmek Kavgası, Mahalle Kavgası, Önce Ekmek, Babil Kulesi, Kardeş Payı..(öykü)

  Baba Evi, Avare Yıllar, Cemile, Eskici ve Oğulları, Gurbet Kuşları,�(roman)  Yaşar Kemal:İnce Memed, Yılanı Öldürseler, Yer Demir Gök Bakır, Üç Anadolu Efsanesi, Ağrı Dağı Efsanesi, Binboğalar Efsanesi, Çakırcalı Efe, Yusufçuk Yusuf,Fırat Suyu Kan Akıyor, Allah�ın Askerleri,sarı Sıcak�.(roman,öykü)  Tarık Buğra: Küçük Ağa, Osmancık, Firavun İmanı, Gençliğim Eyvah, Yağmur Beklerken, Yalnızlar�(roman)

  Yarın Diye Bir Şey Yoktur, Oğlumuz,..(öykü)

  İbiş�in Rüyası, Ayakta Durmak İstiyorum..(oyun)�.  Cahit Külebi: Adamın Biri, Atatürk Kurtuluş Savaşı�nda, Rüzgar,�(şiir)  Arif Nihat Asya: Bir Bayrak Rüzgar Bekliyor, Dualar ve Aminler, Heykeltıraş, Yastığımın Rüyası, Ayetler�(şiir)�  Cevat Şakir Kabaağaçlı(Halikarnas Balıkçısı): Aganta Burina Burinata, Uluç Reis, Turgut Reis�(roman)

  Ege Kıyılarında, Merhaba Akdeniz, Ege�nin Dibi, Yaşasın Deniz, Gülen Ada,��(öykü)

  Anadolu Efsaneleri, Anadolu Tanrıları, Hey Koca Yurt, Anadolu�nun Sesi�(mitoloji, inceleme,deneme)


  Namık Kemal: İntibah, Cezmi(roman),

  Vatan Yahut Silistre, Akif Bey, Gülnihal, Kara Bela, Zavallı Çocuk, Celaleddin Harzemşah(tiy),

  Tahrib-i Harabad, Takip(eleştiri),�  Recaizade Mahmut Ekrem: Araba Sevdası(roman)

  Afife Anjelik, Çok Bilen Çok Yanılır..(tiy)

  Nağme-i Seher, Yadigar-ı Şebab, Pejmürde,Nejad, Zemzeme(şiir)

  Takdir-i Elhan(eleştiri)

  Talim-i Edebiyat(edb. Bilgileri)�  Abdülhak Hamit Tarhan: Makber, Sahra,Belde Ölü, Havle, Divaneliklerim..(şiir)

  Macera-yı Aşk, İçli Kız, Duhter-i Hindu, Tarık, Nesteren, Eşber, Zeyneb, Fitnen..(tiy)  Ahmet Mithat Efendi: Hasan Mellah, Hüseyin Fellah, Felatun Bey�le Rakım Efendi, Henüz 17 Yaşında, Dürdana Hanım, Paris�te Bir Türk(roman)

  Letaif-i Rivayat(hikaye)

  Bedir, Tercüman-ı Hakikat(gazete)..  Şemseddin Sami: Taaşşuk-ı Talat ve Fitnat(roman)

  Kamus-i Türki, Kamus-i Arabi..(sözlük)

  Sefiller, Robinson,..(çeviri)�  Ahmet Vefik Paşa: Lehçe-i Osmani, Şecere-i Türk, Tarih-i Osmani..  Samipaşazade Sezai: Sergüzeşt(roman)

  Küçük Şeyler(hikaye),

  Şir(tiy)  Muaalim Naci: Ateşpare, Şerare, Füruzan(şiir)

  Demdeme(eleştiri)

  Islahat-ı Edebiye(edebi bilgiler)

  Lügat-i Naci(sözlük)  Nabizade Nazım: Karabibik, Zehra

  Zavallı Kız, Bir Hatıra,..(hikaye)  SERVET-İ FÜNUN EDEBİYATI(1896-1901)  Tevfik Fikret: Rüban-ı Şikeste, Rübab�ın Cevabı, Haluk�un Defteri, Tarih-i Kadim, Doksan Beşe Doğru, Şermin(şiir)  Cenab Şahabettin: Tamat, Cenab�ın Şiirleri

  Hac Yolunda, Suriye Mektupları, Avrupa Mektupları(gezi)

  Evrak-ı Eyyam(nesir)

  Yiryaki Sözleri(özdeyiş)

  Körebe, Yalan, Küçükbeyler(tiy)

  Zoraki Diplomat, Politikada 45 yıl, Gençlik ve Edb. Hatıraları..(anı)

  Ahmet Haşim, Atatürk(monografi)

  Erenlerin Bağından(şiir)�  Halide Edip Adıvar: Sinekli Bakkal, Vurun Kahpeye, Handan, Zeyno�nun Oğlu, Ateşten Gömlek, Tatarcık, Kalp Ağrısı�(roman)

  Dağa Çıkan Kurt, İzmir�den Bursa�ya, Harap Mabetler..(öykü)

  Türk�ün Ateşle İmtihanı, Mor Salkımlı Ev, Kenen Çobanları(anı)�.  Reşat Nuri Güntekin: Çalıkuşu, Gizli El, Yaprak Dökümü, Acımak, Gökyüzü, Miskinler Tekkesi, Kızılcık Dalları, Dudaktan Kalbe, Yeşil Gece, Bir Kadı Düşmanı, Kavak Yelleri, Kan Davası�(roman)

  Leyla ile Mecnun, Gençlik ve Güzellik�(öykü)

  Hançer, Balıkesir Muhasebecisi, Tanrıdağı Ziyafeti, Yaprak Dökümü, Eski Rüya, istiklal�(oyun)

  Anadolu Notları(gezi)

  Dil ve Edebiyat(eğitim)  Refik Halit Karay: İstanbul�un İçyüzü, Çete, Sürgün, Yezidin Kızı, Bugünün Saraylısı�(roman)

  Memleket Hikayeleri, Gurbet Hikayeleri(öykü)*

  Sakın Aldanma İnanma Kanma, Kirpinin Dedikleri, Agop Paşa�nın Hatıraları, Guguklu Saat�(mizah)*

  Makyajlı Kadın, Tanrı�ya Şikayet�(günlük)�  Falih Rıfkı Atay: Zeytindağı, Çankaya, Atatürk�ün Bana Anlattıkları, Atatürk�ün Hatıraları, Batış Yılları, Ateş ve Güneş, Atatürk Ne İdi?..(anı)*

  Denizaşırı, Bizim Akdeniz, Taymis Kıyıları, Tuna Kıyıları, Yolcu Defteri, Hind�(gezi)*  BEŞ HECECİLER

  Faruk Nafiz Çamlıbel: Han Duvarları, Gönülden Gönüle, Çoban Çeşmesi, Dinle Neyden, Zindan Duvarları�(şiir)*

  Canavar, Akın, Yayla Kartalı�(oyun)

  Yıldız Yağmuru(roman)  Enis Behiç Koryürek: Miras,Güneşin Ölümü�(şiir)  Halit Fahri Ozansoy: Aruza Veda*, Efsaneler, Rüya�(şiir)

  Sulara Giden Köprü, Aşıklar Yolunun Yolcuları(roman)  Orhan Seyfi Orhon: Gönülden Gönüle, Fırtına ve Kar�(şiir)

  Çocuk Adam(roman)  Yusuf Ziya Ortaç: Yanardağ, Akından Akına�(şiir)

  Üç katlı Ev, İsmet İnönü�(roman)

  Nikahta Keramet..(oyun)

  Ahmet Hamdi Tanpınar: Mahur Beste, Huzur, Saatleri Ayarlama Enstitüsü, �(roman)

  Abdullah Efendi�nin Rüyaları, Yaz Yağmuru, Hikayeler(öykü)

  Beş Şehir, Edebiyat Üzerine Denemeler(deneme)

  19.Asır Türk Edb. Tarihi�(inceleme)

  Bütün Şiirleri  Peyami Safa: Fatih-Harbiye, Yalnızız, Sözde Kızlar, Mahşer, Bir Akşamdı, Bir Tereddütün Romanı, Canan, Dokuzuncu Hariciye Koğuşu, Matmazel Noralya�nın Koltuğu, Biz İnsanlar�(roman)

  Eğitim-Gençlik-Üniversite, Doğu-Batı Sentezi, Din-İnkılap-İrtica, Avrupa ve Biz�(inceleme,deneme)  Necip Fazıl Kısakürek: Çile, Sonsuzluk Kervanı, Kaldırımlar, Ben ve Ötesi..(şiir)

  Aynadaki Yalan, Kafa Kağıdı, Birkaç Hikaye�

  Tohum, Bir Adam Yaratmak, Para, Sabırtaşı, Reis Bey, Ahşap Konak, Künye, Yunus Emre�(oyun)

  Son Devrin Din Mazlumları, Çöle İnen Nur, Çerçeve, Cinnet Müstatili�(nesir)  Cahit Sıtkı Tarancı: Otuz Beş Yaş, Ömrümde Sükut, Düşten Güzel(şiir)

  Ziyaya Mektuplar(mektup)  Ahmet Muhip Dıranas: Şiirler, Kırık Saz

  Gölgeler, O Böyle İstemezdi, Çıkmaz, Oyunlar(tiy.)  Fazıl Hüsnü Dağlarca: Üç Şehitler Destanı, Çocuk ve Allah, Daha, Yedi Mehmetler, Çanakkale Destanı, Kınalı Kuzu Ağıdı, 19 Mayıs Destanı, Gazi Mustafa Kemal Atatürk�(şiir)  Nurullah Ataç: Okuruma Mektuplar, Günce I-II, Günlerin Getirdiği, Karalama Defteri, Söyleşiler, Söz Arasında, Diyelim�(deneme,eleştiri,inceleme)  Ahmet Kutsi Tecer: Şiirler/Koçyiğit Köroğlu, Köşebaşı, Satılık Ev, Bir Pazar Günü,�(oyun)

  Sivas Halk Şairleri Bayramı, Köylü Temsilcileri  Mithat Cemal Kuntay: Üç İstanbul(roman)

  İstiklal Şairi Mehmet Akif, Namık Kemal..(biyografi)  Kemalettin Kamu: Bingöl Çobanları, Gurbet, Gurbette Renkler, Gurbet Geceleri�(şiir)  Orhan Veli Kanık: Garip, Vazgeçemediğim, Yenisi, Karşı, Destan Gibi, Bütün Şiirleri

  La Fontaine, Bindiğimiz Dal,..(nesir)  Melih Cevdet Anday: Rahatı Kaçan Ağaç, Garip, Yan Yana�(şiir)  Sabahattin Eyuboğlu: Sanat Üzerine Denemeler, Mavi ve Kara, Montaigne..(deneme)  Atilla İlhan: Duvar, Sisler Bulvarı, Yağmur Kaçağı, Ben Sana Mecburum, Elde Var Hüzün, Ayrılık Sevdaya Dahil�(şiir)

  Kurtlar Sofrası, Bıçağın Ucu, Sokaktaki Adam, Sırtlan Payı, Yaraya Tuz Basmak, Zenciler Birbirine Benzemez�(roman)

  Abbas Yolcu, Hangi Sol, Hangi Atatürk, İkinci Yeni Savaşı, Batı�nın Deli Gömleği�(gezi, deneme, eleştiri)  Cemil Meriç: Umrandan Uygarlığa, Kırk Ambar, Hint Edebiyatı, Mağaradakiler, Bu Ülke, Işık Doğudan Gelir�  Nihad Sami Banarlı: Türkçeni Sırları, Resimli Türk Edebiyatı Tarihi, Yahya Kemal Yaşarken, Edebi Bilgiler�..  Ruşen Eşref Ünaydın: Diyorlar Ki, Geçmiş Günler, Atatürk�ü Özleyiş, Atatürk..  Ümit Yaşar Oğuzcan: Şiirde Kırk Yıl, Aşk Mıydı O, Önce Sen Sonra Sen, İki Kişiye Bir Dünya, Hüzün Şarkıları, Seninle Ölmek İstiyorum�(şiir)..Çarşaf dergisinde de mizahi şiirler yazmıştır.  Oğuz Atay: Tutunamayanlar, Bir Bilim Adamının Romanı, Tehlikeli Oyunlar, Korkuyu Beklerken(roman,öykü)  Adalet Ağaoğlu: Ölmeye Yatmak, Bir Düğün Gecesi, Fikrimin İnce Gülü, �.(roman)

  Evcilik Oyunu, Çatıdaki Çatlak, Sınırlarda�.(oyun)  Orhan Pamuk: Kara Kitap, Benim Adım Kırmızı, Yeni Hayat,Kar, Cevdet Bey ve Oğulları, Sessiz Ev, Beyaz Kale(roman)  Aka Gündüz: Dikmen Yıldızı, Bir Şoförün Gizli Defteri, İki Süngü Arasında�  Cahit Zarifoğlu: İşaret Çocukları, Menziller, Yedi Güzel Adam, Şiirler

  Yürek Dede ile Padişah, Ağaçkakanlar, Serçekuş, Savaş Ritmleri..(roman)  Pertev Naili Boratav: Folklor ve EdebiyatI-II, Halk Hikayeleri ve Halk Hikayeciliği, �.(edebi bilgiler)  Behçet Necatigil: Kapalı Çarşı, Sevgilerde, İki Başına Yürümek�(şiir)

  Yıldızlara Bakmak, Gece Aşevi, Üç Turunçlar�(radyo oyunu)
  7 Kasım 2007
  #1
 2. Yazarlar Şairler ve Onların Eserleri Cevapları

 3. gusel paylasım sağol
  23 Mart 2009
  #2
 4. Paylaşım için çooooooooooooook teşekkürler =)
  8 Kasım 2009
  #3
 5. saolllllllll:D
  30 Aralık 2010
  #4
 6. saol tşkkürlerr
  11 Ocak 2011
  #5
soru sor

Yazarlar Şairler ve Onların Eserleri