yazılım nedir?açıklamalı anlatım...

İsimli konu WH 'Yazılım Genel' kategorisinde, CarLoS_67_ üyesi tarafından 17 Temmuz 2008 tarihinde yazılmıştır. yazılım nedir?açıklamalı anlatım... hakkında bilgi ve tartışmalar.

 1. B. YAZILIM (SOFTWARE)
  Bilgisayarın istenilen işlemleri yapabilmesi için gerekli olan komutlar topluluğuna YAZILIM adı verilir. Sadece donanımdan oluşmuş bir bilgisayar kullanılmaz. Yazılımlar üç ana başlık altında inceleyebiliriz.
  a) Sistem Yazılımları
  Bilgisayarın yapacağı işlerin kontrolünü, işlem yazılımlarının çalışmasını, bellek giriş ve çıkışlarını, çeşitli işlerin ard arda ve sürekli bir şekilde yapılmasını sağlar.
  Örneğin: MS-DOS, UNİX, WINDOWS-95 vb. Gibi
  b) Uygulama Yazılımları
  Programcının bir problemin çözümü için her hangi bir programlama dili ile yazdığı programlara derleyici ve çalıştırıcı, yani sisteme sonradan ilave edilmiş programların tümüne uygulama yazılımları adı verilir.
  c) Çevirici Yazılımlar
  Herhangi bir dilde yazılan programı makine diline çeviren yazılımlardır.,

  1. Komut: Bilgisayara iş yaptıran önceden hazırlanmış bilgiye denir.
  2. Program: Donanımı önceden belirtilmiş bir sıraya göregerekli işlemlerin yapılabilmesi için belli bir kurala göre hazırlanmış komut dizileridir.
  3. Programlama: Bilgisayara yaptırılacak herhangi bir işin bilgisayar dilleri ile programlanmasıdır.
  Yazılımlarda Kullanılan Dİller
  Programlama Dili: Programcının programı yazarken kullandığı özel bir dildir. Bilgisayara yaptırılacak olan işlerin bilgisayarın anlayabileceği dilde ifade edilmesidir.
  Makina Dili: İlkel düzeyde bir programlama dilidir. Öğrenilmesi ve kullanılması oldukça güçtür. Doğrudan donanıma hitap ettiği için çok hızlı çalışırlar.
  Alçak Seviyeli Programlama dili (Assembly): Makine dilinde program yazma güçlüğü nedeniyle oluşturulmuş bir dildir. Burada işlemler 0 ve 1'ler yerine işlemin ingilizce karşılığının kısaltması (ADD Addition) kullanılarak yapılır. Sembolik kodlarla yazılan bu programlara kaynak denir. Daha sonra bu program Assembly yorumlayıcısı tarafından makine diline çevrilir.
  Yüksek Düzeyli Diller
  Makine diline ve Assembler diline göre bilgisayara daha az bağımlıdırlar. Bu dilin komutları genellikle ingilizdeki 8 kelimenin tümünden alındığı için hatırlanmaları kolaydır. Hata yapma olasılığı ve hataları düzeltmek daha kolaydır. Bu dilde yazılan programlar yorumlayıcı bellek ile makina diline çevrilirler.
  Yorumlayıcı: Yüksek düzeyde yazılmış program baştan sona kadar makina diline çevrilir. Hata varsa çevirme işleminden sonra listelenir.
  Derleyici: Yazılan programı adım adım tarar, hata varsa giderilene kadar işlem durur.
  Yüksek Düzeyli Bazı diller

  1. BASIC Dili: Basıc programları derleyici ile satır satır makine diline çevirirler ve çalıştırırlar. Hata durumunda program kesilir ve düzeltilmesi beklenir.
  2. PASCAL Dili: Yaygın bir dildir. Bu dilde yazılan programlar pascal derleyicisi tarafından makine diline çevrilirler.
  3. C Dili: Makine diline yakın bir dildir. Bu dilde yazılan programlar hızlı çalışırlar.
  4. COBOL Dili: Karakterlerden oluşan veriyi işlemesi için uygun komutlar içerir. Ticari uygulama için daha uygundur.
  5. FORTRAN Dili: Basıc diline benzer bir dildir. Bilimsel araştırmalarda kullanılır.(((((+rep veirriseniz sevinirim:))))))yorumlarınızı ve sorunlarınızı bekliyorum.
  17 Temmuz 2008
  #1
 2. yazılım nedir?açıklamalı anlatım... Cevapları

soru sor

yazılım nedir?açıklamalı anlatım...