Yeni ikv 49 level görev listesi

İsimli konu WH 'Diğer Online Oyunlar' kategorisinde, bariareos üyesi tarafından 24 Mart 2009 tarihinde yazılmıştır. Yeni ikv 49 level görev listesi hakkında bilgi ve tartışmalar.

 1. Yeni Canavarlar
  Yeni Karakterler
  Yeni Materyaller
  Yeni İtemler
  Uçurum ve Yer altı Bölgesi
  Gizemli bir dost

  YETENEKLER
  Şifacı

  Virüs:Direnci olmayan keskin zehir.Her 1 saniyede zehir hasarı verir.
  Süre:15 sn Yenilenme:300 sn
  1 puandan itibaren her puan için %6 kudret gereksinimi azalır.%5 hasar, %15 menzil,2sn süre artışı görülür.
  5 puandan itibaren her puan için %2 kritik şansı artar.
  10 puandan itibaren her puan için %4 beyinden vurma şansı artar.
  15 puanda kudretini sıfırlayan ve iksirlerin etkisini zayıflatan bir etki bırakır ve etkisi büyü ile bozulmaz.
  Kritik vurduğu zaman 5 kat hasar vermeye başlar ve bu kritik 5 sn sürer.
  Beyninden vurduğu zaman eşyaların eskimesi 0/1000 olur ve kritik hasarı 15sn olur.

  Yeniden Doğuş: Rakip canavarın sana etki süresince yardım etmesidir.
  Süre:20 sn Yenilenme:500 sn
  1 puandan itibaren her puan için %4 menzil artışı,%6 kudret gereksinimi azalışı ve 4 sn süre artışı görünür.
  5 puanda ekstra 5 sn süre artışı verir.
  10 puanda canavar sadece hasar vermekle kalmaz yavaşlatma,iyileştirme,zehirleme,bacaklarını tutma gibi özelliklerini de sana yardım amaçlı kullanır.
  15 puanda ekstra 5 sn süre artışı ve yenilenme süresinde 200 sn düşüş görünür.


  Hipnotizma: Etki süresince rakip sana her 3sn de 500 para verir ve %30 yavaşlar.
  Süre:30 sn Yenilenme:100 sn
  1 puandan itibaren her puanda 4 sn süre artışı,%5 menzil artışı, %4 yavaşlatma etkisi görünür.
  5 puanda rakip sana 5bin para ve her 20 saniyede bir efsunsuz eşya verir.
  10 puanda rakip sana 10bin para ve her 30 saniyede bir efsunlu eşya verir.
  15 puanda rakip sana 15bin para ve %30 kudret verir.
  Para rakibin hesabından sana aktarılır.Rakibin parası yoksa otomatik olarak verilir.
  Kudret ve eşya otomatik olarak verilir.Çantanda yer yoksa eşya verilmez.

  Savaşçı

  Kılıç Kırılması:Rakibe 3 kat hasar verir.
  Süre:10 sn Yenilenme:30 sn
  1 puandan itibaren her puanda 2 sn süre artışı ve %4 kudret gereksinimi azalışı verir.
  5 puanda rakibe %5 ihtimalle kanatma ve durdurma yapar.
  10 puanda rakibe %25 ihtimalle kanatma ve durdurma yapar.
  15 puanda rakibe %75 ihtimalle kanatma ve durdurma ve dikkat dağıtma yapar.

  Balyoz Vuruşu:Rakibe 5 kat hasar verir.
  Süre:15 sn Yenilenme:60 sn
  1 puandan itibaren her puanda 1 sn süre artışı ve %4 kudret gereksinimi azalışı verir.
  5 puanda %5 ihtimalle kritik vurur.
  10 puanda %15 ihtimalle kritik vurur.
  15 puanda %25 ihtimalle hem kritik vurur hem de zihin toplama yapar.

  Çelik Sertliği:Müttefiklerimize ve bize zırh artışı sağlar.
  Süre:45 sn Yenilenme:5 sn
  1 puandan itibaren her puanda %4 kudret gereksinimi azalışı ve 5 sn süre artışı ve %5 zırh artışı sağlar.
  5 puanda %20 ihtimalle kritik vurur.
  10 puanda %35 ihtimalle kritik vurur.
  15 puanda %50 ihtimalle kritik vurur.
  Kritik vurursa ekstra %150 savunma, %100 saldırı artışı verir.

  Büyücü

  Güç Patlaması:Çevresindeki rakipleri her 3 saniyede yakar.
  Süre:15 sn Yenilenme:30 sn
  1 puandan itibaren her puanda %4 hasar artışı sağlar.
  5 puanda %30 ihtimalle 2 saniyede hasar verir.
  10 puanda %40 ihtimalle 2 saniyede hasar verir.
  15 puanda %50 ihtimalle 2 saniyede hasar verir.

  Kopyalama:Rakibin elindeki silahın aynısını sizin çantanıza koyar.
  Süre:3 sn Yenilenme:180 sn
  1 puandan itibaren her puanda %0.5 menzil ,%6 kudret gereksinimi azalışı verir.
  5 puanda % 10 ihtimalle kritik vurur.
  10 puanda %45 ihtimalle kritik vurur. %20 ihtimalle rakibin parasının yarısını da kopyalar.
  15 puanda %75 ihtimalle kritik vurur. %45 ihtimalle rakibin parasının tamamını da kopyalar.
  Kritik vurursa rakibin herhangi bir zırhını da kopyalar.
  Patlama Bilgisi:Patlamayı güçlendirir.
  Süre:Daima Aktif Yenilenme:Daima Aktif
  1 puandan itibaren her puanda %6 kudret gereksinimi azalışı sağlar.
  5 puandan itibaren her puanda %2 menzil artışı sağlar.

  CANAVARLAR

  1.Yeraltı Bölgesi Canavarları

  (42)Azrail’in Bekçisi: Yüksek ateş hasarı olan bu yaratık Mamnon’un ordusunda er konumundadır. Yeraltında yaşayan bu askerler Yüce Hainorax isimli bir boss’un korumalarıdır. Kendileri büyücü olup yeraltının girişinde yaşamaktadır.

  (44)Azrail’in Muhafızı: Yüksek ateş hasarına sahip olan bu yaratık bekçilere göre oldukça uzun menzillidir. Bu ırk Mamnon’un ordusunda asker konumundadır.

  (45)Cehennem Zebanileri: Bunlar yüksek ateş hasarına sahip olup Manmnon’un ordusunda Elittir. Bu ırk Yüce Huani isimli bir boss’un korumasıdır.

  (46)Hainorun Kumandanı: Bu boss yeraltının girişinde yaşar ve bekçilerle dışarı çıkarak Sivri Ada’nın derinliklerinden Meteor Bölgesi’ne ve son durak olarak Eminönü’ye kadar gider durdurulmazsa ölen canavarları bir süre sonra diriltir. Yeraltında görünmez ama girişinde yaşadığı söylenir. Yüksek ateş hasarına sahip olup rakibi yakabilme gücüne de sahiptir.

  (46)Yüce Hainorax: Bu boss yüksek ateş hasarına sahiptir ve yeryüzüne yakın yerlerde yaşar.

  (47)Yüce Huani: Bu boss diğerlerinden farklı olarak zehir hasarına sahiptir ve zehir vuruşları 2000-4000 arasındadır.

  (47)Mamnon: Bu boss yeraltının derinliklerinde yaşar ve ordunun komutanıdır. Yüksek ateş hasarına sahiptir fakat çok yüksek asit vuruşlarıda yapabilir. Bu boss büyücüdür.Ateş vuruşları 6000’e kadar çıkabilir. Asit hasarı ise 3000’e kadar çıkar.

  (48)Azrail: Bu boss yeraltının efendisidir. Zebanileri çok güçlü kılan bir etki alanı vardır. Bilinen bir hasarı yoktur. Daima hedefini tek vuruşta halleder.

  (49)Şeytan: Bu boss rakibinin atağını düşürür ve rakibini yavaşlatır. Savunması çok yüksektir. Hasarı yokur. Rakibini yanına ışınlayıp yakar. Yakma gücü 8000’e kadar çıkabilir.

  (49)Hükümdarlık Kontu: Bu boss Hükümdarın korumasıdır. Hakkında pek bir şey bilinmiyor ama şu bir gerçektir ki ölümcül hasar verir.

  2.Uçurum Bölgesi Canavarları

  (40)Kuş: Bu yaratık uzun menzilden hiddet alabilir. Yüksek asit hasarı vardır.

  (41)Doğan: Bu yaratık çok uzun menzilden hiddeti alabilir. Yüksek asit ve fiziksel hasarı vardır.


  (42)Şahin: Bu yaratık en uzun menzillilerden biridir. Yüksek elektrik direnci ve asit hasrı vardır.

  (43)Kartal: Bu yaratık en uzun menzilli kuştur. Yüksek fiziksel direnci ve asit-zehir karışık bir hasarı vardır.

  (44)Mavi Kartal: Bu yaratık yüksek element direncine sahiptir ve bacaklarını tutabilir. Zehir hasarı en yüksek kuştur.Zehir hasarı 5000’e kadar çıkabilir.

  (44)Küçük Serçe: Bu yaratık orta derecede buz hasarına sahiptir. Çok yüksek element direnci vardır.

  (45)Dev Serçe: Bu yaratık yüksek buz hasarına sahiptir ve çok yüksek fiziksel direnci vardır. Küçük serçelere fiziksel direnç ve iyileştirme verebilir.

  (46)Kızıl Kanca: Bu boss uçurumun derinliklerinde yaşar ve dirençleri çok yüksektir. Hasarı fiziksel olup 7000’e kadar çıkabilir.

  (48)Hain Kartal: Bu boss uçurumun çok altından çıkar ve çok sayıda yardımcısı vardır.Yardımcılarından biri Kızıl Kanca’dır. Element direnci çok fazla olup hiçbir büyüden etkilenmez. Fiziksel direnci olmadığı gibi fiziksel hasarı 9000’e kadar çıkabilir.

  (49)Fizyonsal Kartal: Bu boss rakibe ilk vuruşunda kudretini sıfırlar.Sonra asit hasarı ile 7000’e kadar vurabilir. Dirençleri en yüksek boss’tur. Fiziksel hasarı 10000’e kadar çıkabilir.

  YER ALTI BÖLGESİ

  Meteor yarıklarının oluşturduğu çöküntüden faydalanarak kötü mahluklar yeraltının derinliklerine girmiş ve burada tüneller ve mağaralar kazarak güçlü bir yer altı krallığı kurmuştur.

  KARAKTERLER

  1. Hükümdarlık Bekçisi
  Bu şahıs Hükümdarın korumasıdır. Krallığın kuruluşu hakkında çok şey bilmektedir.

  2. Hükümdarın Varisi
  Hükümdarın tahtını ele geçirmeye çalışan bir zebani.

  3. Hükümdarın Veziri
  Hükümdara yardımcı olan iyi kalpli kimse.

  4. Hükümdar
  Krallığın başkanı, kral.

  5. Hatun
  Hükümdarın eşi olmak isteyen güzel bir bayan.

  6. Yer altı Ajanı
  Yeraltındaki yaş#@!?ı araştıran bir ajan. Kayıp ajanlardan 3.sü.

  7. Yeraltında Yaşayan
  Yeraltının kuruluşunu görenlerden bir muhafız. Kayıp ajanlardan 2.si.

  8. Esir
  Kayıp ajanlardan 1.si.


  GÖREVLER

  (4o)Agah Efendi: Yer altı Keşfi: Hükümdarlık Bekçisi ile konuş.
  (40)Hükümdarlık Bekçisi: Krallığın Kuruluşu Hakkında: Hükümdarlık Bekçisi ile konuş
  (41)Hükümdarlık Bekçisi: Yuvarlak Masa: 20 tane Azrail’in Bekçisi öldür.
  (41)Hükümdarlık Bekçisi: Hatun ile Tanışma: Hatun ile konuş
  (42)Hatun: Krala hediye: Hükümdarın veziri ile konuş
  (42)Hükümdarın Veziri: Hatuna Cevap: Hatun ile konuş
  (42)Hükümdarın Bekçisi: Hatundan Armağan: Hatun ile konuş
  (43)Hükümdarın Veziri: Kralın Emri: 15 tane Azrail’in Muhafızı öldür.
  (43)Hükümdarın Veziri: Hükümdarın İsteği: Hükümdar ile konuş
  (44)Hükümdar: Kesin Hüküm: Hükümdarın Veziri ile konuş
  (44)Hükümdarın Veziri: Ajan 1:Hükümdar ile konuş
  (45)Hükümdar: Ajan 2: Hükümdarın Veziri ile konuş
  (45)Hükümdarın Veziri: Kayıp Ajan: 10 tane Cehennem Zebanisi öldür ve yer altı ajanı ile konuş
  (45)Hükümdarın Veziri: Ajan 3 Bulundu: Yeraltında Yaşayan ile konuş
  (46)Yeraltında Yaşayan: Koruma: Hainorun Kumandanı’nı öldür
  (46)Yeraltında Yaşayan: Bildirge: Hükümdarın Veziri ile konuş
  (47)Hükümdarın Veziri: Ajan 2 Bulundu: Esir ile konuş
  (47)Esir: Öncü: Yüce Hainorax’ı öldür
  (47)Esir: Kutsama: Hükümdar ile konuş
  (48)Hükümdar: Ajan 3 bulundu: Yüce Huani’yi öldür
  (48)Hükümdar: Kör Olası: Manmon’u öldür
  (48)Hükümdar: Lanetin Efendisi: Azrail’i öldür
  (49)Hükümdar: Başbelası: Şeytan’ı öldür
  (49)Hükümdarın Varisi: Taht: Hükümdar ile konuş
  (49)Hükümdarın Varisi: Sürgün: Hükümdarlık Kontu’nu öldür.

  UÇURUM BÖLGESİ

  Meteorların darbeleriyle yerin dibine kadar uzanan lanetli bir uçurum.

  KARAKTERLER


  1.Köylü
  Uçurumda kaybolan ailesinin öcünü almak isteyen bir çiftçi.

  2.Şövalye
  Uçurumdaki kuşlara meydan okuyan bir genç.

  3.Gözcü
  Kuşların türlerini gözlemleyen bir bilim adamı.

  4.Kuş Adam
  Kuşların arasında yaşamaya alışmış bir çocuk.

  5.Kuşçu
  Kuşların efendisinin tutsağı veya sürgüne gönderilen Hükümdar

  GÖREVLER

  (40)Agah Efendi: Tehlike: Köylü ile konuş
  (40)Köylü: Kuş Sürüsü: 20 Kuş öldür
  (40)Köylü: Kuş Yuvaları: 15 Doğan öldür
  (42)Şövalye: Hain Şahin: 15 Şahin öldür
  (43)Şövalye: Keskin Gözler: 10 Kartal öldür
  (43)Şövalye: Mavi Alarm: 10 Mavi Kartal öldür
  (44)Şövalye: Dağların Ardında: Gözcü ile konuş
  (44)Gözcü: Küçük Kuş: 20 Küçük Serçe öldür
  (45)Gözcü: Dev Kuş: 15 Dev Serçe öldür
  (45)Gözcü: Keşif: Kuş Adam’ı bul
  (46)Gözcü:Çocuk: Kuş Adam ile konuş
  (46)Kuş Adam: Tehlike: Kızıl Kanca’yı öldür
  (48)Kuş Adam: Korkutucu: Hain Kartal’ı öldür
  (49)Kuş Adam: Garip Ses: Kuşçu ile konuş
  (49)Kuşçu:Kaçış: Fizyonsal Kartal’ı öldür
  (49)Kuşçu: Rapor: Agah Efendi ile konuş
  (49)Agah Efendi: Denizden Gelen: Hydra’yı öldür


  MATERYALLER

  Madenci
  (42)Platin
  (44)Magnezyum
  (47)Tiberium
  (48)Berilyum
  (54)Titanium
  (57)Uranium
  (60)(reçete)Nükleer Yakıt

  Lokman
  (42)Rivyen Otu/Yemişi
  (44)Kızılsöğüt yaprağı/meyvesi
  (46)Yeşilceağaç yaprağı/meyvesi
  (49)Kaktüs dikeni/yemişi
  (55)Alamur dalı/çiçeği
  (60)(reçete)Silikon

  Sarraf
  (45)Kristal
  (48)Mücevher
  (51)Zümrüt
  (54)Pırlanta
  (57)Sırlı Taş
  (60)(reçete)Ayna

  Ekli Dosyalar:

  24 Mart 2009
  #1
 2. Yeni ikv 49 level görev listesi Cevapları

 3. kardeş gelcek dediler daha bişey yok bekliyoruz bu arada ben 39 lvlim
  25 Mart 2009
  #2
 4. evt ya ne ara gelicek bu lwller fln okudm çok hecanladım bunaltı bastı haaa:D:D:D:hehehe:
  10 Nisan 2009
  #3
 5. Arkadaslar sinyal verdi gelirr ben eminönünden Lodosqralı saygılar
  11 Nisan 2009
  #4
 6. yeah 12 lvl im
  18 Nisan 2009
  #5
 7. arkiler ikv 49 lwl gelmiş benim arki görmüş değişik silahlar falan varmış
  14 Mayıs 2009
  #6
 8. geldi kötü oldu bütün tek itemlerin fiyatı düştü.bana göre tek iyi yönü var oda yeraltı mantarı tanesi 100 bin den satılıyor görevi var :yuppi::muahaha:
  17 Mayıs 2009
  #7
 9. ikvyi acayip seviyorum yanii felaket ama bızde ındırılmıyo bırı bana cd ile atsalar oynarım bu arad 36 lvl çarım var eskıden oynarken:D
  17 Mayıs 2009
  #8
 10. Arkadaşlar bunlar gelmiycektir bu görevler tmmen yalandır ordakilerin çoğunun lwli farklı(örn.titanyum 40 lwl)kadim hidra komtandan alınıyor bu görev listesi ve yetenklere inanmayınız bu İstanbul Kıyamet Vakti'nin görev listesi veya yetenkleri değildi rve gelmiyecektir...
  20 Temmuz 2010
  #9
 11. yaw oyunun adını dogru sekilde yazsanız....
  29 Temmuz 2010
  #10
soru sor

Yeni ikv 49 level görev listesi

Alakalı Aramalar:

 1. ikv yeraltındaki metaryal