Zarflar (belİrteÇler)

İsimli konu WH 'Edebiyat - Türkçe' kategorisinde, spartakus üyesi tarafından 3 Kasım 2007 tarihinde yazılmıştır. Zarflar (belİrteÇler) hakkında bilgi ve tartışmalar.

 1. Fiillerin ya da fiilimsilerin, sıfatların, zarfların anlamlarını zaman, yer ve yön, durum, nicelik, soru kavramlarıyla belirleyen ya da sınırlayan kelimelere zarf denir [12]

  4 a) Zaman Zarfları : Fiillerin ya da fiilimsilerin anlamlarını zaman yönünden belirleyip sınırlayan kelimelerdir. "Ne zaman ? " sorusunun yükleme sorulması ile bulunabilir.

  ÖR: Dün gelip bugün gitti.

  Henüz yazamadım, şimdi yazmaya başladım.

  Sabahleyin çıkıp akşamleyin dönüyor.

  4 b) Yer ve Yön Zarfları : Fiilleri ya da fiilimsileri yer ve yön bakımından beligin hale getiren zarflardır. "Ne yöne ? " sorusunun yükleme sorulması ile bulunabilir.

  ÖR: Adam soğuk olduğu halde dışarı çıktı.

  Anayola çıkmak için geri gideceksiniz

  Gemi yanlış yüklendiği için yan yattı.

  4 c) Durum zarfları : Fiiller ve fiilimsilerin anlamlarını durum yönünden belirten kelimelerdir. "Nasıl ? " sorusunun yükleme sorulmasıyla bulunabilir.

  ÖR: Kalbi, heyecandan küt küt atıyordu.

  Sınavı kazanmasını sevinçle karşıladım.

  Toplantıdan sessizce ayrıldığını sonra farkettik.

  4 ç) Nicelik (Azlık-Çokluk) zarfları : Bir sıfatın, bir fiilin, fiilimsinin ya da başka bir zarfın anlamını azlık-çokluk bakımından belirleyen zarflardır. "Ne kadar, ne miktarda ? " sorularının yükleme sorulmasıyla bulunabilir.

  ÖR: Sirke gibi ekşi erik yiyerek midesini ağrıttı.

  Bu kadar çalıştığı halde köşeyi dönemedi.

  Taraftarlar yenilgileri çok fazla önemsiyor.

  Bu sıralarda arkadaşlarla sık sık görüşüyoruz.

  4 d) Soru zarfları : Bir sıfatı, bir fiili, bir fiilimsiyi ya da zarfı soru yoluyla belirleyen zarflardır.

  ÖR: O adam burulurda ne dolaşıp duruyor?

  Bu endişeye yürek nasıl dayansın.

  Ne diye kendini yorarsın elâlemin çocuğu için ?

  Niçin baktın bana öyle?

  4 e) İşaret zarfı: Fiillere ve fiilimsilere gelerek gösterme anlamı içerir.

  ÖR: Trenden indi, işte geliyor.

  4 f) Yapılarına göre zarflar:

  I- Basit zarflar:

  ÖR: dün, çok, gece, en, pek vb.

  II- Türemiş zarflar:

  ÖR: akşamleyin, ansızın, erken, yazın vb.

  III Birleşik zarflar:

  ÖR: birçok, bugün, biraz, şimdi vb.

  IV- Gruplaşmış (öbekleşmiş) zarflar:

  aşağı yukarı, bazı bazı, ikide bir, pek çok vb.
  3 Kasım 2007
  #1
 2. Zarflar (belİrteÇler) Cevapları

soru sor

Zarflar (belİrteÇler)

Alakalı Aramalar:

 1. isaret zarfi